Udany maj dla funduszy inwestycyjnych Allianz

Wartość aktywów TFI Allianz Polska na koniec maja wyniosła blisko 2,9 mld zł, z czego aktywa funduszy detalicznych stanowiły ponad 2,5 mld zł, co jest najwyższym wynikiem w 11-letniej historii TFI. Największe wzrosty odnotowały aktywa funduszy obligacji korporacyjnych i akcyjnych z oferty Towarzystwa.

Wartość aktywów zarządzanych przez TFI Allianz wzrosła od początku roku o 120 mln zł. Po dobrym pod względem napływu aktywów kwietniu, również w maju TFI odnotowało znaczne zwiększenie nabyć w swoich funduszach. Największym beneficjentem napływu środków był subfundusz Allianz Obligacji Plus, który pozyskał w maju ponad 20 mln zł. Od początku roku aktywa tego funduszu wzrosły już o ponad 50 mln zł i wynoszą obecnie ponad 250 mln zł. Łącznie z Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ TFI Allianz Polska zarządza już aktywami o wartości prawie pół miliarda złotych w funduszach o podobnej strategii inwestycyjnej.

– Ponad trzy lata temu zdecydowaliśmy się na rozbudowanie kompetencji w zakresie zarządzania funduszami obligacji korporacyjnych. Dzisiaj widzimy, że ta decyzja miała istotne znaczenie dla naszych klientów. Obydwa fundusze przynoszą klientom stabilną i atrakcyjną stopę zwrotu przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym i niewielkich wahaniach. Od początku roku Allianz Obligacji Plus zyskał 1,3%, a Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 1,35% – komentuje Anna Bąkała, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy TFI Allianz.  – Ciągle duże napływy, będące pochodną bardzo dobrych wyników obserwowaliśmy w funduszach akcyjnych polskich i zagranicznych, które w maju pozyskały ponad 13 mln zł. Od początku roku klienci Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek zarobili 13,4%, Allianz Selektywnego 10,3%, a Allianz Akcji Globalnych 10,4%  – dodaje Anna Bąkała.

TFI Allianz zarządza obecnie 12 subfunduszami otwartymi w ramach Allianz FIO, kierowanymi do szerokiego grona odbiorców, 2 specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz 6 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

źródło: Allianz