UNIQA Polska: wzrost w ubezpieczeniach majątkowych

  • Prawie 870 mln zł składki przypisanej zebrała UNIQA w Polsce po trzech kwartałach 2015 r.

  • Zysk brutto liczony wg MSR wyniósł 50 mln zł i był aż o 53 proc. wyższy niż przed rokiem
  • Spółki UNIQA w Polsce rosną w segmencie ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych ze składką regularną

 UNIQA Polska zebrała w ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. prawie 870 mln zł składki przypisanej (I-IX 2014: 992,2 mln zł). To o 12 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek nie dotyczy jednak wszystkich linii biznesowych. UNIQA z sukcesem rozwija sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych, dla sektora mieszkalnictwa, a także życiowych ze składką regularną (zarówno indywidualnych, jak i grupowych). Strategia rozwoju rentownych linii biznesowych w połączeniu ze zmianą struktury portfela (zmniejszenie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz aktywnym zarządzaniem kosztami i dostosowywaniem ich poziomu do sprzedaży pozytywnie przekłada się na wynik finansowy. Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 50 mln zł (I-IX 2014: 32,7 mln zł) i był o 53 proc. wyższy niż przed rokiem.

Ostatnie miesiąca to bardzo intensywny czas dla UNIQA. Przechodzimy prawdziwą rewolucję.Zmieniamy procesy, strukturę sprzedaży i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

W ostatnim czasie UNIQA wprowadziła nowy system obsługi zapytań ubezpieczeniowych, rozpoczęła proces elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz czyszczenia portfela produktów z produktów nierentownych i koncentracji na produktach wystandaryzowanych, dostosowanych do potrzeb klienta.

– Przebudowaliśmy sieć sprzedaży tak by jej struktura była bardziej przejrzysta. Odciążyliśmy nasze oddziały od wszystkich administracyjnych czynności, by mogły skoncentrować się wyłącznie na sprzedaży. Zakończyliśmy projekt rozwoju Portalu Obsługi Sprzedaży – POS 2.0. Przekształciliśmy system kalkulujący składki w nowoczesny portal codziennej pracy pośrednika. Rewolucyjnym rozwiązaniem na rynku jest również wdrożenie polisy elektronicznej, która łączy tradycyjną sprzedaż agencyjną z directem. I tym samym oszczędza czas agenta i klienta – tłumaczy Andrzej Jarczyk.

Jak dodaje, UNIQA od kilku miesięcy intensywnie pracuje też nad dostosowaniem wszystkich produktów i systemów do zmian ustawowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., a wynikają z nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej.

źródło: Uniqa