UNIQA sfinalizowała przejęcie AXA w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Grupa UNIQA przejęła spółki AXA w Polsce, w Czechach i na Słowacji, a tym samym dokonała największego zakupu w historii firmy
  • UNIQA należy obecnie do pierwszej piątki ubezpieczycieli w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Zwiększyła o 5 milionów liczbę klientów i o 800 milionów euro wartość składki

Na początku lutego UNIQA ogłosiła przejęcie spółek AXA w Polsce, w Czechach i na Słowacji, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulatorów. Wartość transakcji wyniosła około 1 mld euro i jest to największy zakup firmy w historii UNIQA Insurance Group AG, jak i największe, jak do tej pory, przejęcie dokonane przez austriacką firmę ubezpieczeniową w Europie Środkowej i Wschodniej. Po udzieleniu wszystkich niezbędnych zezwoleń transakcja została formalnie zakończona. Mimo trudnej sytuacji i obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu, zmiana własnościowa została realizowana w ciągu ośmiu miesięcy.

Wzmocnienie pozycji rynkowej w Europie Środkowej i Wschodniej

Zakup spółek od AXA umacnia pozycję rynkową UNIQA na konkurencyjnych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Zarówno w Polsce, jak i w Czechach, i na Słowacji, Grupa UNIQA należy obecnie do pierwszej piątki ubezpieczycieli, a tym samym zwiększa skalę biznesu i rozpoznawalność marki w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki przejęciu Grupa zyskuje 5 mln nowych klientów i 800 mln euro nowej składki. Tym samym łączna liczba klientów Grupy przekroczyła 15 mln.

– Od 20 lat z powodzeniem działamy w Europie Środkowej i Wschodniej. Kraje w tym regionie Europy są dla nas ważne. Dzięki zakupowi firm AXA – których rentowna działalność i pełna oferta produktów doskonale pasują do naszej długoterminowej strategii rozwoju –  jesteśmy obecnie jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w  Europie Środkowej i Wschodniej – komentuje Andreas Brandstetter, prezes Grupy UNIQA.

UNIQA silna kapitałowo – przejęcie bez podwyższenia kapitału

Przejęcie nie wymagało podwyższenia kapitału. Zakup został sfinansowany ze środków własnych oraz emisji 10-letnich obligacji uprzywilejowanych o wartości 600 mln euro. Nawet po dokonaniu przejęcia UNIQA jest nadal bardzo dobrze dokapitalizowana. Agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła rating „A” dla długoterminowej wypłacalności i wiarygodności finansowej UNIQA.

Mimo Covid-19 – Koncentracja na szybkiej integracji i wzroście rentowności

Mimo obecnego kryzysu związanego z Covid-19 i faktu, że firmy współpracują głównie zdalnie, kluczowym zagadnieniem jest szybkie połączenie lokalnych spółek, pod jedną marką.

– Integracja nowych firm zostanie przeprowadzona szybko. W ostatnich miesiącach opracowaliśmy szczegółowy plan integracji i wdrożymy go tak szybko, jak to możliwe. Zgodnie z naszą strategią jednej marki w najbliższych miesiącach rozpoczniemy rebranding nowych spółek, aby móc jak najszybciej powitać klientów i pracowników w świecie UNIQA. Cieszymy się, że dzięki przejęciu zyskaliśmy wielu nowych ekspertów. Razem możemy jeszcze lepiej wykorzystać potencjał wzrostu tych rynków i dalej zwiększać rentowność biznesu UNIQA w Europie Środkowej i Wschodniej – komentuje Wolfgang Kindl, członek zarządu ds. rynków międzynarodowego Grupy UNIQA.