UNIQA zakończyła projekt rozwoju aplikacji sprzedażowej

Students working on digital tablet at school
  • UNIQA udoskonaliła Portal Obsługi Sprzedaży (POS) wykorzystywany przez agentów

  • Wprowadzono ponad 40 nowych funkcjonalności oraz unowocześniono 10 istniejących

  • Aplikacja ma nowoczesny wygląd i wiele przydatnych funkcji do obsługi klientów

UNIQA zakończyła 3-letni projekt rozwoju Portalu Obsługi Sprzedaży – POS 2.0. Przez ten czas zespół programistów UNIQA przy współpracy z Comarch przekształcił system kalkulujący składki w nowoczesny portal codziennej pracy pośrednika – wspierający jego wiedzę o produktach, kliencie czy procesach posprzedażowych.

– Stworzyliśmy najbardziej kompleksowy system do obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, a do tego bazę wiedzy dla agenta. To innowacyjne, kompleksowe narzędzie, które zawiera unikatowe funkcjonalności – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Projekt podzielony był na etapy, z których każdy wprowadzał modułowo zmiany do aplikacji w ramach 3 obszarów:

  • Etap 1 (klient)– zmiana wizualna, modernizacja technologiczna, zmiana bazy danych, dodanie widoku klienta
  • Etap 2 (procesy posprzedażowe) – funkcjonalności raportowe, centrum korespondencji z klientem, integracja z aplikacją Contact Center
  • Etap 3 (sprzedaż) – zmiany w procesach sprzedażowych (polisa elektroniczna, archiwum elektroniczne).

Łączenie wprowadzono ponad 40 nowych funkcjonalności i unowocześniono ponad 10 już istniejących.

– Naszym głównym celem przy wdrażaniu nowej wersji portalu było przyśpieszenie pracy pośrednika oraz ukierunkowanie jego pracy na kompleksową obsługę klienta zaczynając od sprzedaży kończąc na przypomnieniach o płatnościach czy wznowieniu – mówi Jacek Szwankowski, kierownik projektu POS 2.0 w UNIQA.

Zmiany były dokonywane w systemie, który na co dzień jest wykorzystywany przez sieć sprzedaży UNIQA.

– Największym wyzwaniem w projekcie było takie zaplanowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, żeby nie miały one wpływu na bieżące działanie systemu. Na co dzień z systemu korzysta ponad 2000 agentów. Dzięki sprawnej współpracy z wykonawcą oraz osobami odpowiedzialnymi za testowanie oprogramowania udało się z sukcesem sprostać temu wyzwaniu – mówi Łukasz Ukleja, dyrektor Departamentu Organizacji i Informatyki w UNIQA.

Pośrednicy UNIQA mają dostęp do danych o klientach i produktach aktualizowanych w każdej sekundzie ich pracy. Każda akcja wykonywana z klientem (sprzedaż, rozmowa z Contact Center, zgłoszenie szkody, czy przygotowanie wznowienia) jest widoczna w jego profilu 360. Integracja systemu sprzedażowego z aplikacją obsługi Contact Center umożliwiła ujednolicenie wszystkich informacji jakie UNIQA posiada na temat klientów – również historię kontaktów. POS 2.0 to również funkcjonalności wspierające wzrost sprzedaży naszych pośredników poprzez moduł CRM czy szybką kalkulacje składki.

– Celem projektu było zbudowanie zintegrowanego systemu obsługi klienta, który wspierałby koncentrację na kliencie i jego potrzebach. Rozpoczynaliśmy z przyzwoitym kalkulatorem, dziś nasi sprzedawcy korzystają z zaawansowanego narzędzia mówi Bartosz Słupski, dyrektor Departamentu Centrum Klienta w UNIQA.

Każdy produkt wdrażany do POS ma jeden najważniejszy cel, jak najszybciej wyliczyć ostateczną wysokość składki z wykorzystaniem minimalnej liczby informacji od klienta. Przykładem tej filozofii jest wdrożona obsługa ubezpieczenia komunikacyjnego, w której wystarczają dwie dane (numer rejestracyjny pojazdu oraz data pierwszej rejestracji) by poznać ostateczną składkę za pełen pakiet ubezpieczenia (OC, AC + umowy dodatkowe).

UNIQA w ramach projektu wprowadziła również polisę elektroniczną, czyli sprzedaż ubezpieczeń na odległość. Rozwiązanie pozwala sprzedawać wszystkie masowe produkty oferowane przez UNIQA bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z agentem, a wszystkie formalności związane z zakupem ubezpieczenia realizowane są drogą elektroniczną. Wystarczy, że klient poda pośrednikowi adres e-mail.

W 2014 r. POS został wyróżniony nagrodami: „Najwyższa Jakość Quality International” oraz certyfikatem „Innowacyjna Firma”. Ocena zewnętrznych podmiotów pokazuje, że kierunek zmian i ich realizacja były słuszną decyzją.

źródło: UNIQA