Uroczysta Gala Wolontariatu Pracowniczego PZU

W środę, 24 maja br. w Zamku Królewskim w Warszawie  odbyła się jubileuszowa gala Wolontariatu Pracowniczego Grupy PZU. To już 5 lat, odkąd pracownicy spółki aktywnie i z pełnym profesjonalizmem angażują się w pomoc innym.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego od 2012 r. We współpracy z partnerami prowadzi programy ogólnopolskiego wolontariatu: rodzinnego, kompetencyjnego, promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz organizuje konkursy dla pracowników na ich autorskie projekty.

– Jako jedyni w Polsce mamy sieć regionalnych liderów wolontariatu PZU, którzy odpowiadają za jego promocję na poziomie lokalnym. Chcemy ich nagrodzić za zaangażowanie i wyjątkową wrażliwość na potrzeby społeczności, z którymi spotykają się na co dzień. Podczas uroczystej gali podsumowaliśmy dotychczasowe działania i  wyróżniliśmy najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w trzech kategoriach: Wolontariusz z Wielkim Sercem, Prymus Wolontariatu oraz Wolontariusz z Pasją. Dodatkowo przyznaliśmy wyróżnienie dla Super Lidera – mówi Agnieszka Kazimierska, koordynator ds. wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU.

Wyróżnienia wręczyli Jolanta Zabarnik-Nowakowska, prezes zarządu Fundacji PZU oraz Paweł Surówka, prezes PZU S.A. Wśród laureatów znaleźli się:

 • Wolontariusz z Wielkim Sercem
  Joanna Liszka, Paweł Jucha oraz Aleksandra Bączek
 • Prymus Wolontariatu
  Izabela Duda, Marta Włodarczyk oraz Agnieszka Kaczmarek
 • Wolontariusz z Pasją
  Dominika Wójcik, Marek Budzyński oraz Aleksandra Borończyk
 • Super Lider
  Joanna Liszka

Wolontariat pracowniczy staje się coraz ważniejszą inicjatywą w Grupie PZU, i już dziś możemy pochwalić się, że obejmuje:

 • 8 439 beneficjentów;
 • 8 021 godzin pracy wolontariuszy;
 • 786 wolontariuszy, pracowników PZU;
 • 269 wolontariuszy spoza spółki;
 • 62 projekty, które obecnie realizujemy;
 • 35 Regionalnych Liderów Wolontariatu.

Nasza potężna grupa wolontariuszy liczy już blisko 10 tysięcy pracowników, którzy swoją pomoc skierowali do ponad 20 tysięcy beneficjentów. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy. Jest jeszcze wiele do zrobienia, wiele dobrego.

Więcej informacji o wolontariacie pracowniczym PZU dostępnych jest na www.fundacjapzu.pl.

Podziel się: