Usługa MasterCard Identity Check zadba o bezpieczeństwo i prostotę zakupów w Internecie

Firma MasterCard wprowadziła rozwiązanie MasterCard Identity Check – pakiet rozwiązań, bazujących na zaawansowanych technologiach, które mają służyć potwierdzaniu tożsamości konsumenta i dalszemu uproszczeniu zakupów w Internecie.

Obecnie dostępne metody sprawdzania tożsamości mogą zniechęcać do zakupów i skutkować opuszczeniem strony internetowej sklepu przez kupujących. Ostatni etap zakupów, czyli płatność, może być czasochłonny i zakończyć się porzuceniem koszyka. Weryfikacja tożsamości za pomocą MasterCard Identity Check ma opierać się na rozwiązaniach biometrycznych i jednorazowych hasłach przesyłanych w wiadomości SMS.

Obecnie ludzie robią zakupy za pomocą różnych urządzeń i oczekują, iż technologia ułatwi i zabezpieczy transakcje – powiedział Ajay Bhalla, dyrektor ds. bezpieczeństwa w MasterCard. –Taką właśnie funkcję spełnia Identity Check.”

Ogłaszając Identity Check MasterCard potwierdza swój wkład w podwyższanie standardu bezpieczeństwa płatności w Internecie. Technologia i dane będą wykorzystywane już nie w połączeniu z wiedzą klientów (hasła), a w połączeniu z tym, co posiadają (telefon komórkowy lub inne inteligentne urządzenie) lub ich unikalnymi cechami fizycznymi (rozwiązania biometryczne). Setki posiadaczy kart płatniczych w Holandii korzystają już z płatności opartych na rozwiązaniach biometrycznych od zeszłego miesiąca, a podobne rozwiązanie testowane jest także w USA.

Amerykańskie instytucje finansowe mogą zdecydować o wdrożeniu MasterCard Identity Check od połowy 2016 r., natomiast globalne wdrożenie rozwiązań planowane jest na rok 2017.

Kierunek rozwoju sposobów uwierzytelniania klientów potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez MasterCard. Zgodnie z nimi, 53% respondentów częściej niż raz w tygodniu zapomina najważniejsze hasła, tracąc ponad 10 minut na odzyskanie dostępu do konta. W rezultacie ponad 1/3 konsumentów zrezygnowała z zakupów w Internecie. Z kolei sześć na dziesięć osób przyznało, że nie udało im się dokończyć transakcji, których finalizacja musiała nastąpić szybko i sprawnie, na przykład zakup biletów na koncert. Ponad 50% respondentów pragnęłoby, aby hasła zostały zastąpione wygodniejszymi rozwiązaniami, które oferować będą ten sam poziom zabezpieczeń i dawać im poczucie bezpieczeństwa.

O badaniu

W badaniu przeprowadzonym przez Norstat w dniach 13 – 21 sierpnia 2015 r. wzięło udział 10 000 konsumentów. Badanie przeprowadzone na 17 rynkach w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce, Australii i rejonie Azji Pacyficznej dotyczyło odczuć klientów w zakresie zakupów przez Internet. Margines błędu dla całkowitej wielkości próby wyniósł +/-0,80% przy poziomie wiarygodności równym 95%.

źródło: MasterCard