Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Zarząd Banku Millennium S.A. (“Bank”) informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników I kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank w wysokości 512 milionów złotych.

Znaczące rezerwy, wyższe niż w IV kwartale 2020 r., odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka. W wyniku takiego poziomu rezerw, oraz pomimo dobrych wyników operacyjnych, Bank spodziewa się ujemnego wyniku netto w I kwartale 2021 roku.

Więcej informacji na temat ryzyka prawnego oraz wyników finansowych za I kwartał zostanie podanych do publicznej wiadomości w raporcie okresowym, którego publikacja planowana jest na dzień 11 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne