Uzgodnienie planu połączenia Banku Millennium oraz Euro Banku

6 czerwca 2019 roku Zarząd Banku Millennium oraz Zarząd Euro Banku podjęły decyzję o połączeniu obu organizacji i podpisały „Plan połączenia”.

Fuzja zostanie przeprowadzone po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód i zezwoleń: zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgoda UOKiK nie jest wymagana. Bank Millennium przekazał również do publicznej wiadomości „Plan połączenia” wraz z pięcioma załącznikami. Są to kolejne kroki na drodze połączenia banków, które planowane jest w drugiej połowie roku.

Do pobrania: Rb.15.2019 z 7.06.2019