Visa Foundation przekaże 210 milionów dolarów na wsparcie małych firm i mikroprzedsiębiorstw w walce ze skutkami gospodarczymi COVID-19

Visa Foundation ogłosiła dziś, że przekaże łącznie 210 mln dolarów na realizację 2 programów wsparcia małych firm i mikroprzedsiębiorstw. Inicjatywa ta wpisuje się w misję Fundacji, której celem jest wzmacnianie pozycji i rozwoju kobiet w gospodarce. Stanowi też odpowiedź na pilne potrzeby społeczności lokalnych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Celem pierwszego programu o wartości 10 mln dolarów jest natychmiastowa pomoc organizacjom charytatywnym, które zostały w pierwszej kolejności dotknięte pandemią COVID-19. Działają one w obszarach takich, jak zdrowie publiczne i pomoc żywnościowa w pięciu regionach, w których Visa prowadzi działalność: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Karaiby, Europa, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka.

– W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wiele społeczności coraz dotkliwiej odczuwa skutki epidemii i pilnie potrzebuje naszego wsparcia – powiedział Al Kelly, dyrektor generalny i prezes Visa. – Jako globalna firma, która prowadzi działalność o bardzo lokalnym charakterze, wyraźnie dostrzegamy te potrzeby. Będziemy się także angażować w działania na rzecz odbudowy i pobudzenia gospodarek w dłuższej perspektywie, co wynika z misji Visa wspierania rozwoju przedsiębiorców, firm i całych gospodarek.

Drugi program w wysokości 200 mln dolarów będzie obejmował rozłożone na pięć lat strategiczne wsparcie dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania roli kobiet w gospodarce. Ta inicjatywa jest rozwinięciem wieloletnich działań Visa i Visa Foundation wspierających drobnych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Środki finansowe zostaną przekazane przez fundację organizacjom pozarządowym oraz partnerom inwestycyjnym, aby wesprzeć ich działania na rzecz tej grupy przedsiębiorców.

Małe i mikro firmy stanowią trzon globalnej gospodarki – to ponad 90% wszystkich firm na świecie, odpowiadających za 50% do 60% globalnego zatrudnienia[1]. Roczny deficyt finansowania małych firm i mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety wynosi 300 mld dolarów. Przewiduje się, że kwota ta będzie się zwiększać w związku z destabilizacją gospodarek spowodowaną przez COVID-19[2].

– W obecnej sytuacji nasze wsparcie dla małych firm, które napędzają wzrost gospodarczy, musi być większe niż kiedykolwiek wcześniej, podkreśla Al Kelly. – Wiele małych firm i mikroprzedsiębiorstw jest prowadzonych przez kobiety, więc pomoc skierowana właśnie do nich przyniesie efekt domina, wzmacniając ich pozycję w gospodarce, co w naszej ocenie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia równości płci, ograniczenia ubóstwa i dalszego rozwoju gospodarczego sprzyjającego inkluzywności.

W ramach wsparcia w łącznej wysokości 200 mln dolarów, Visa Foundation w każdym regionie, w którym Visa prowadzi działalność, przekaże dotacje opiewające na kwotę 60 mln dolarów na rzecz organizacji pozarządowych wspierających małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa, z których wiele prowadzonych jest przez kobiety. Fundacja przeznaczy również 140 mln dolarów na współpracę z partnerami inwestycyjnymi, których działania przekładają się na finansowy i społeczny rozwój drobnych przedsiębiorstw.

Dodatkowe środki w wysokości 200 mln dolarów to przykład naszego nieustannego zaangażowania w rozwój małych firm i mikroprzedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na te prowadzone przez kobiety – powiedział Graham Macmillan, prezes Visa Foundation. – Dobra sytuacja kobiet przekłada się dobrobyt całej społeczności. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy globalna gospodarka potrzebuje odbudować się i stanąć na nogi.

Więcej informacji:
  • Visa Foundation: https://usa.visa.com/about-visa/philanthropy/visa-foundation.html
  • Ostatnie działania Visa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w gospodarce: https://www.visa.pl/o-korporacji-visa/newsroom/press-releases.2979588.html
[1] https://www.un.org/en/events/smallbusinessday/
[2] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/
bridging-gender-gap