Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2021 roku

Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2021 roku

 

Zysk operacyjny według MSSF n  Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 482 mln zł, czyli był o 6% niższy niż w I połowie 2020 r. (509 mln zł).
Wartość nowego biznesu n  Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 207 mln zł i była wyższa o 59% wobec I połowy 2020 r. (131 mln zł).
Wskaźnik zespolony (COR) n  Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 86,1% i wzrósł
o 6,7 pp. w stosunku do I połowy 2020 r. (79,4%).

 

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska:

„Pierwsze półrocze stało pod znakiem bardzo dobrej sprzedaży i  pomyślnych wyników finansowych. W dobrej kondycji przeszliśmy przez najtrudniejszy okres pandemii, a teraz korzystamy z szybkiego odbicia gospodarki.

Nasz zysk operacyjny w kwocie 482 mln zł był na zbliżonym poziomie jak przed rokiem – różnica wynika głównie z rozliczeń podatku od aktywów.

Nasi klienci w I połowie 2021 roku otrzymali łącznie 346 mln zł świadczeń i odszkodowań: 231 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 115 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva).

Wyższa śmiertelność oznacza więcej wypłaconych świadczeń z indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie. Od początku pandemii wypłaciliśmy ponad 40 mln zł po śmierci osób ubezpieczonych z potwierdzonym Covid-19. W ostatnich miesiącach wypłacamy też więcej odszkodowań z powodu szkód pogodowych. Nasz zespół likwidacji szkód dokłada starań, aby sprawnie obsłużyć wszystkie zgłoszenia. W tym celu wydłużyliśmy godziny pracy, stosujemy uproszczone procedury i wypłacamy zaliczki. Dużym ułatwieniem jest coraz częstsze zgłaszanie przez klientów szkód w formie elektronicznej, przez portal MojaAviva.

W ubezpieczeniach na życie na uwagę zasługuje aż 59% wzrost nowej sprzedaży. Ten świetny wynik zawdzięczamy pracy naszych agentów ubezpieczeniowych, wyposażonych w narzędzia cyfrowe i produkty dopasowane do aktualnych potrzeb klientów. Największym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie Twoje Życie z rozbudowanym zakresem opcji zdrowotnych i wypadkowych.

W ubezpieczeniach majątkowych na uwagę zasługuje wyższa składka, a także bardzo dobry poziom wskaźnika COR mimo zwiększonej szkodowości w ubezpieczeniach mieszkaniowych i komunikacyjnych. Mocno rośniemy w ubezpieczeniach gospodarczych (dla firm), gdzie zwiększyliśmy poziom składki o ponad 30% względem pierwszego półrocza 2020 r.

Chcę też podkreślić dobre wyniki Santander Aviva w zakresie sprzedaży ubezpieczeń kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz terminowych ubezpieczeń na życie (Życie i zdrowie) klientom Santander Bank Polska.

Również należący do nas Expander osiągnął w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki, umiejętnie wykorzystując koniunkturę na rynku mieszkaniowym.

Niedawno minęło 5 lat od wdrożenia pierwszych funkcjonalności obsługowych dla klientów, które były początkiem MojejAvivy. Obecnie to najlepszy na rynku portal samoobsługowy, na którym mogą w prosty sposób dokonać m.in. zakupu produktów, zgłosić szkodę, sprawdzić szczegóły swoich polis, opłacić składkę, zmienić swoje dane, a także korzystać z usług dodatkowych, jak telemedycyna i
e-konsultacje psychologiczne. Korzysta z niego prawie 600 tys. klientów, którzy wykonują kilkadziesiąt tysięcy transakcji miesięcznie i zgłaszają 40% wszystkich szkód i roszczeń online. MojaAviva, system sprzedażowy dla agentów oraz inne rozwiązania cyfrowe to obecnie kluczowe czynniki sukcesu”.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

I-VI  2021

 

I-VI       2020

Składka przypisana brutto  

1 022

 952
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto  730  711
Koszty działalności ubezpieczeniowej       194 202
Wynik techniczny 313 309
Wynik finansowy brutto 412 342
Wynik finansowy netto 353 283
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2021
 

I-VI

2020

Składka przypisana brutto
296
244
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 114 95
Koszty działalności ubezpieczeniowej 85 82
Wynik techniczny 17 24
Wynik finansowy brutto 11 37
Wynik finansowy netto 9 30

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2021
 

I-VI

2020

Składka przypisana brutto
239
220
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 48 43
Koszty działalności ubezpieczeniowej 108 100
Wynik techniczny 87 91
Wynik finansowy brutto 92 117
Wynik finansowy netto 74 99
ŹRÓDŁOAviva Polska
Poprzedni artykułKonto firmowe i walutowe na selfie w Santander Bank Polska
Następny artykułING liderem w kredytowaniu innowacji technologicznych