W BOŚ ruszyły prace nad Ramową Strategią na lata 2016 – 2020

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o konieczności aktualizacji dotychczasowych dokumentów strategicznych Banku i przygotowaniu Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020. Potrzeba pilnej aktualizacji strategii jest konsekwencją decyzji akcjonariuszy BOŚ, którzy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęli harmonogram dokapitalizowania Spółki. Jej akceptacja przez Radę Nadzorczą powinna nastąpić w kwietniu, poprzedzając i stanowiąc podstawę decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału Banku. Aktualizacja strategii zostanie również zaprezentowana rynkowi.

Zarząd BOŚ zapowiada konsultacje z głównymi akcjonariuszami. – Rozpoczynając partnerski dialog z właścicielami, wprowadzamy nową jakość w relacjach Banku z rynkiem. Podczas prac nad strategią będziemy dyskutować o najlepszych rozwiązaniach dla Banku, uwzględniając opinie interesariuszy – podkreśla Sławomir Zawadzki p.o. Prezesa BOŚ. – Wypracujemy takie rozwiązania, które potwierdzą inwestorom i klientom, że jesteśmy Bankiem, któremu warto ufać. Przygotowywana emisja akcji ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój Banku i realizację strategii BOŚ jako instytucji finansowej wspierającej ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, wpisując się – w zakresie kompetencji Banku – w projekty wspierające rozwój Polski – zapowiada Sławomir Zawadzki.

Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

źródło: BOŚ