W czasie pandemii inwestorzy indywidualni polują na zyski

Liczba nowych rachunków brokerskich otwarta w Biurze Maklerskim Alior Banku w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosła o 372 proc. r/r. Z czego ponad 80 proc. z nich założono w kanałach zdalnych. Jeszcze większym zainteresowaniem klientów cieszył się rynek forex i platforma Alior Trader, w przypadku której liczba nowych rachunków, według danych BM Alior Banku, wzrosła o 465 proc. r/r.

Pierwsze półrocze 2020 r. było wyjątkowe pod względem sytuacji na GPW. Główny indeks warszawskiej giełdy skupiający 20 najpłynniejszych spółek, został przeceniony w pierwszym kwartale o ponad 40 proc., z poziomu 2200 pkt do 1250 pkt – czyli poziomów nie widzianych od dołka bessy z 2009 roku. Z kolei drugi kwartał 2020 roku przyniósł zdecydowaną zmianę nastrojów u inwestorów. Spowodowało to niemal 50 proc. wzrost głównego indeksu z poziomu 1250 do poziomu 1850 pkt na początku czerwca. Wzrost zainteresowania oraz warunki narzucone przez lockdown miały duży wpływ na ofertę dla inwestorów.

Biuro Maklerskie Alior Banku jako pierwsze na rynku umożliwiło całkowicie zdalne otwarcie rachunku maklerskiego zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów. Przełożyło się to na przyrost nowych klientów, który w ujęciu netto w pierwszym półroczu był dziesięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie w 2019 roku – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu, kierująca pracami Zarządu Alior Banku.

W poszukiwaniu zysków

Wysoka zmienność na rynkach kapitałowych połączona ze środowiskiem niskich stóp procentowych zachęciły Polaków do przeniesienia swoich oszczędności ulokowanych dotychczas na depozytach na parkiet giełdowy. Przyrost nowych inwestorów zainteresowanych GPW oraz rozwój funkcjonalności systemowych spowodował, że w pierwszym półroczu 2020 roku, średniomiesięczne udziały BM Alior Banku w obrocie akcjami na GPW wyniosły 1,33 proc. vs. 0,81 proc. w analogicznym okresie w roku ubiegłym.
– Od kilku miesięcy zauważamy wzmożoną aktywność inwestorów. W okresie od stycznia do lipca tego roku liczba zleceń złożonych na rachunkach maklerskich w BM Alior Banku wzrosła o 136 proc. r/r, natomiast wolumen obrotu akcjami wzrósł w analizowanym okresie o 163 proc. Co ciekawe, widzimy rosnące zainteresowanie kanałami mobilnymi do zarządzania inwestycjami. Od stycznia do lipca tego roku poprzez aplikacje mobilną Alior Giełda nasi klienci złożyli niemal 400 proc. więcej zleceń niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym, co przełożyło się na ponad 50 proc. wzrost udziału tego kanału w ogólnej liczbie zleceń składanych przez klientów Biura Maklerskiego. To dowodzi, że Polacy korzystający już z bankowości mobilnej, coraz chętniej wykorzystują takie rozwiązania przy inwestowaniu swojego kapitału – zauważa Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku.
W pierwszej połowie roku Biuro Maklerskie Alior Banku wprowadziło szereg udogodnień i zmian funkcjonalnych w serwisie inwestycyjnym oraz aplikacji mobilnej. Klienci mają do dyspozycji narzędzia ułatwiające selekcję portfela inwestycyjnego, dzięki czemu mogą w szybki sposób wyszukać informacje o interesujących ich instrumentach rynku kapitałowego, czy chociażby możliwość realizowania zleceń koszykowych.