Wartość inwestycji wspieranych funduszami JESSICA II w woj. zachodniopomorskim sięga już 60 mln zł

Bank Ochrony Środowiska podpisał kolejną umowę pożyczki JESSICA II w ramach rewolwingu środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA 2007-2013. Inwestorem jest spółka Grand Park Rusałka, a realizowane przez nią przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację budynku hotelowo-gastronomicznego w Szczecinie. Całkowita wartość inwestycji sięga 20,5 mln zł.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczek JESSICA II ruszył w grudniu 2016 r. Rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego dla Inicjatywy JESSICA, podobnie jak i podczas pierwszej tury programu, pełni Bank Ochrony Środowiska.

Pieniądze w ramach projektu JESSICA II trafiają na rynek sukcesywnie – w miarę spłat pożyczek udzielonych na zrealizowane już przedsięwzięcia, które zostały uruchomione podczas pierwszej odsłony Inicjatywy JESSICA w regionie zachodniopomorskim (w grę wchodzi ok. 68 mln zł). Podobnie jak w poprzednim rozdaniu instrumentów zwrotnych, maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Ponadto inwestorzy mogą uzyskać wsparcie ze środków BOŚ o równie długim okresie spłaty.

Od grudnia 2016 r. podpisano trzy umowy JESSICA II, a łączna wartość zaplanowanych inwestycji sięga blisko 60 mln zł (obok rewitalizacji budynku hotelowo-gastronomicznego powstaje jeszcze centrum biurowo handlowo usługowe na terenie starego obiektu przemysłowego, rewitalizowane jest też uzdrowisko).

Inicjatywa JESSICA to zwrotny instrument inżynierii finansowej, stworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.

 

Podziel się: