Wdrożenie Split Payment w Banku Ochrony Środowiska zakończone sukcesem

Od 1 lipca br. Klienci Banku Ochrony Środowiska korzystają z nowej funkcjonalności – przelewów w Mechanizmie Podzielonej Płatności (tzw. Split Payment).

Wdrożenie Mechanizmu Podzielonej Płatności wprowadzone Ustawą z dn. 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, BOŚ Bank zakończył sukcesem.

Zgodnie z Ustawą, w terminie do 30 czerwca BOŚ Bank otworzył rachunek VAT dla  każdego Klienta, prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającego w BOŚ Banku co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy. Na życzenie Klienta BOŚ Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT (maksymalnie tyle, ile Klient posiada rachunków rozliczeniowych). Dla nowych Klientów Bank będzie otwierał rachunek VAT automatycznie, w momencie otwarcia pierwszego rachunku rozliczeniowego.

Jednocześnie przedsiębiorcy uzyskali możliwość zapłaty za fakturę za pomocą przelewu w mechanizmie podzielonej płatności. Kwota VAT, wykazana w przelewie Split Payment, będzie automatycznie przeksięgowywana przez banki z rachunku rozliczeniowego wystawcy faktury na wyodrębniony dla tego celu rachunek VAT, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. O formie płatności przelewem tradycyjnym czy Split Payment, decyduje przedsiębiorca, który dokonuje zapłaty za fakturę.

Wprowadzono również zmiany do produktów faktoringowych, pozwalające oferować produkty dla wszystkich Klientów, bez względu na preferencje w sposobie formy płatności. Również  Klient korzystający z faktoringu odwrotnego może uzyskać korzyści określone w ustawie o podzielonej płatności, dzięki dowolności wyboru finansowania faktur brutto lub netto.

Wdrożenie Mechanizmu Podzielonej Płatności było procesem wymagającym i skomplikowanym, ze względu na presję czasu oraz bardzo szeroki zakres koniecznych do wykonania prac, takich jak: nowe szeroko zakrojone zmiany w rozwiązaniach informatycznych, dotyczących zarówno systemu centralnego, systemów bankowości elektronicznej, systemu do obsługi faktoringu czy gospodarki własnej; konieczność dostosowania regulacji dostępnych dla Klientów Banku; przeprowadzenie procesu automatycznego otwarcia rachunków VAT oraz poinformowania Klientów o zmianach. W wyniku dostosowań od 1 lipca BOŚ Bank udostępnił Klientom nowe funkcjonalności związane z mechanizmem podzielonej płatności, umożliwiające zarówno realizację płatności, jak i obsługę kredytów  – mówi Bogusław Białowąs Prezes Zarządu BOŚ Bank S.A.