Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 r.

Zysk operacyjny według IFRS Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 889 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do 2016 r. (839 mln zł*).

Pozycja uwzględnia wyniki BZ WBK-Aviva oraz Aviva Litwa

Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 276 mln zł i była niższa o 12% niż w 2016 r. (314 mln zł*).

Pozycja uwzględnia wyniki BZ WBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva Litwa

Wskaźnik zespolony (COR) Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 86,7% i poprawił się o 2,3 punktu proc. (89% w 2016 r.*).

Pozycja uwzględnia wyniki BZ WBK-Aviva TUO

*Pozycje przekształcone dla celów porównywalności

 

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska:

Mocny, 6% wzrost zysku operacyjnego to najlepsza synteza wyników naszej grupy obejmującej też BZ WBK-Aviva, Expandera i Avivę na Litwie. Mamy najlepszy wskaźnik zespolony (COR) w całej grupie Aviva i nowe pomysły na dalszy rozwój. Po raz pierwszy publikujemy raport społecznyAviva. Społeczna z natury – dostępny na aviva.pl.

Najważniejszy dla nas rynek ubezpieczeń na życie w zeszłym roku rozwijał się wolno (wzrost składki brutto o 2,7% po III kwartałach). Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę w gospodarce można więc mówić o stagnacji. W tych warunkach utrzymaliśmy pozycję na podium pod względem składki, szukając nowych źródeł wzrostu.

Wartość nowego biznesu wyniosła 276 mln zł, a składki brutto blisko 1,9 mld zł. Największy udział miała w niej sprzedaż ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Dobrze też radziliśmy sobie w ubezpieczeniach grupowych. Nasza spółka z Bankiem Zachodnim WBK zwiększyła wartość nowego biznesu dzięki sukcesom w sprzedaży ubezpieczeń kredytów gotówkowych oraz Onkopolisy.

Nowym źródłem wzrostu jest ubezpieczenie z myślą o przyszłości dzieci, juniorGO, które zostało dobrze przyjęte przez klientów. Wprowadziliśmy pierwszą polisę życiową dostępną całkowicie online, Smart Life. Przeprowadziliśmy udaną kampanię społeczną i promocyjną „Wiem, czym oddycham”, która wyróżniła naszą markę, zwiększyła świadomość w zakresie szkodliwości smogu, a także skierowała uwagę na ubezpieczenia Poważne Zachorowanie, dołączane do polis na życie.

Kolejnym źródłem mogą być oszczędności emerytalne. Przygotowujemy się do udziału w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych i chcemy nadal oferować plany indywidualne IKZE i IKE.

Mamy dużo lepsze wyniki w ubezpieczeniach majątkowych. Podobnie jak na całym rynku, poprawie uległ wskaźnik szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Lepiej zarządzaliśmy strukturą portfela i sprzedażą. O 13% zwiększyliśmy sprzedaż w kanale direct, który oferuje przez telefon i internet zarówno polisy komunikacyjne, jak również – z coraz większym sukcesem –mieszkaniowe. Po uproszczeniu mamy jedno ubezpieczenie mieszkaniowe Twój Dom zamiast trzech. Wprowadziliśmy polisę rowerową online. Źródło wzrostu widzimy też w ubezpieczeniach gospodarczych, zwłaszcza w polisach OC dla firm, więc przygotowujemy ofertę w tym zakresie.

Poprawiliśmy o 2,3 punkta procentowego wskaźnik zespolony (COR), do poziomu 86,7%, licząc łącznie Avivę i BZ WBK-Aviva. W 2017 nasz COR w 2017 r. był najlepszy spośród wszystkich rynków Avivy. Kilkakrotnie poprawiliśmy wynik techniczny i finansowy.

Upraszczamy ofertę i język, a także wprowadzamy rozwiązania cyfrowe. Najnowszym przykładem jest oferta naszego TFI – prosty serwis do inwestowania online Aviva24.pl. Rozwijamy MojąAvivę dla klientów oraz narzędzie sprzedażowe (tzw. sales cloud) dla agentów.

MojaAviva to serwis online, który daje klientom możliwość zarządzania posiadanymi polisami, odnowienia ubezpieczeń, zakupu nowych produktów z korzystnymi rabatami, a także skorzystania z ofert partnerów zewnętrznych. Na koniec 2017 r. korzystało z niego blisko 120 tys. osób, ale to dopiero początek rozwoju tej usługi i naszych ambicji. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu naszych agentów już 90% wniosków o indywidualne ubezpieczenia na życie otrzymujemy elektronicznie, a ponad połowę akceptujemy w ramach automatycznej oceny ryzyka. Ten rok ma być ostatnim, w którym stosujemy formularze papierowe. Od grudnia pracuje z nami pierwszy robot, który przyspiesza żmudne procesy operacyjne.

Jesteśmy największym ubezpieczycielem jeśli chodzi o bancsassurance w Polsce. Pozycję tę zawdzięczamy rozwojowi BZ WBK-Aviva przez minione 10 lat, a także współpracy z innymi bankami – obecnie z ING Bankiem Śląskim i Eurobankiem

W 2017 r. Aviva wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 283 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 217 mln zł. Średni czas od zgłoszenia do wypłaty z polis życiowych to 9 dni, ale na przykład w ramach opcji urodzenie dziecka i śmierć rodzica klient otrzymuje świadczenie na konto w dniu telefonicznego zgłoszenia.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

2017

 

2016

Składka przypisana brutto  

1 879

 

1 934

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 416 1 410
Koszty działalności ubezpieczeniowej 377 354
Wynik techniczny 630 569
Wynik finansowy brutto 687 633
Wynik finansowy netto 570 525

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

2017

 

2016

Składka przypisana brutto 443 495
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 236 212
Koszty działalności ubezpieczeniowej 140 132
Wynik techniczny 46 13
Wynik finansowy brutto 55 15
Wynik finansowy netto 44 11