Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2018 r.

Zysk operacyjny według IFRS Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 956 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do 2017 r. (889 mln zł).
Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 279 mln zł i była porównywalna do 2017 r. (276 mln zł).
Wskaźnik zespolony (COR) Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 87,0% i pogorszył się o 0,3 punktu proc. (86,7% w 2017 r).

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska:

Mocny, 8% wzrost zysku operacyjnego grupy w 2018 roku to synteza osiągnięć spółek Avivy w Polsce i na Litwie, towarzystw Santander Aviva oraz Expandera.

Wyzwaniem dla branży jest negatywny sentyment na rynku ubezpieczeń na życie, głównie wobec produktów o profilu inwestycyjnym. W tych warunkach poradziliśmy sobie całkiem dobrze, bo koncentrujemy się na polisach indywidualnych i grupowych z dużym zakresem ochrony i mamy silną, własną sieć dystrybucji. Utrzymaliśmy wartość nowego biznesu i lekko zwiększyliśmy składkę brutto, która przekroczyła 1,9 mld zł w 2018 roku. Pracujemy jednocześnie nad nowym ubezpieczeniem ochronnym na życie i zdrowie, w którym część inwestycyjna będzie opcjonalna. Naszym zdaniem takie właśnie przejrzyste produkty, uwzględniające zmianę oczekiwań i stylu życia klientów, mogą ożywić rynek.

Pozytywny efekt powinien też przynieść program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Finalizujemy naszą propozycję, którą przedstawimy po rejestracji na Portalu PPK, a także dzielimy się ekspercką wiedzą z pracodawcami. Ofertę PPK wprowadzi nasze TFI, a za dystrybucję będą odpowiadać regionalni menedżerowie PPK i agenci sprzedający ubezpieczenia grupowe. Chcemy odciążyć pracodawców od formalności, wykorzystując do tego m. in. serwis MojaAviva.

W ubezpieczeniach majątkowych utrzymujemy poziom składki, ale zmieniamy jej strukturę w kierunku ubezpieczeń mieszkaniowych oraz gospodarczych. Składka z ubezpieczeń gospodarczych (dla firm) w skali roku przekroczyła 100 mln zł, również dzięki wprowadzeniu linii ubezpieczeń OC dla firm. Efektywnie sprzedajemy ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe w kanale direct, czyli przez telefon i internet. Mamy jeden z najlepszych na rynku wskaźnik COR, pokazujący rentowność portefa ubezpieczeń majątkowych – na poziomie 87% (liczony razem dla Avivy i Santander Aviva).

Zaczynają procentować nasze inwestycje w rozwój serwisu dla klientów MojaAviva i innych narzędzi cyfrowych. W zeszłym roku z MojejAvivy skorzystało 330 tys. klientów, w tym może ich być już 500 tys. Klienci coraz częściej tam właśnie kupują i odnawiają polisy podróżne, samochodowe i mieszkaniowe, płacą składki, aktualizują dane, zmieniają fundusze. Niedawno wprowadziliśmy platformę umożliwiającą zgłaszanie online i samolikwidację szkód z AC oraz szybką ścieżkę wypłaty niektórych świadczeń z polis życiowych. Pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami MojejAvivy, np. nad formularzem ubezpieczenia samochodu, który nie wymaga wpisywania danych pojazdu.
W połowie roku planujemy też wprowadzenie innowacyjnego ubezpieczenia dla kierowców.

W zeszłym roku Aviva i Santander Aviva wypłaciły łącznie 331 mln zł świadczeń z ubezpieczeń życiowych oraz 192 mln zł odszkodowań z polis majątkowych. Zwykle jest to największa pomoc finansowa dla klientów w trudnych sytuacjach – i taka właśnie jest rola ubezpieczeń.

Badamy poziom satysfakcji naszych klientów, prosząc ich o wypełnienie ankiet po kontakcie z nami. W zeszłym roku dostaliśmy 66 tysięcy odpowiedzi. 83% ankietowanych wskazało, że jest zadowolonych z produktów i usług Avivy, a ponad połowa podzieliła się dodatkowymi komentarzami.

Spółki Santander Aviva rozwijają zintegrowany dostęp do produktów bankowych i ubezpieczeniowych w systemie transkacyjnym Santander Bank Polska. Klienci mogą tam znaleźć informacje o posiadanych polisach i ubezpieczyć swoje mieszkanie lub dom. W zeszłym roku Santander Aviva sprzedało w ten sposób 20% polis mieszkaniowych.

Expander bardzo dobrze wykorzystał koniunkturę na rynku kredytowym, zwiększając zysk operacyjny o 32% w stosunku do roku 2017.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł) 

2018

 

 

2017

Składka przypisana brutto 

1 912

1 879
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto1 3081 416
Koszty działalności ubezpieczeniowej391377
Wynik techniczny577630
Wynik finansowy brutto698687
Wynik finansowy netto588570
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł) 

 

 2018

 

 

2017

Składka przypisana brutto
443
443
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto193236
Koszty działalności ubezpieczeniowej163140
Wynik techniczny2746
Wynik finansowy brutto3255
Wynik finansowy netto2544

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł) 

 

 2018

 

 

2017

Składka przypisana brutto
408
430
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto158226
Koszty działalności ubezpieczeniowej169158
Wynik techniczny146151
Wynik finansowy brutto152154
Wynik finansowy netto120124