Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2018 r.

Zysk operacyjny według IFRS Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 956 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do 2017 r. (889 mln zł).
Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 279 mln zł i była porównywalna do 2017 r. (276 mln zł).
Wskaźnik zespolony (COR) Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 87,0% i pogorszył się o 0,3 punktu proc. (86,7% w 2017 r).

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska:

Mocny, 8% wzrost zysku operacyjnego grupy w 2018 roku to synteza osiągnięć spółek Avivy w Polsce i na Litwie, towarzystw Santander Aviva oraz Expandera.

Wyzwaniem dla branży jest negatywny sentyment na rynku ubezpieczeń na życie, głównie wobec produktów o profilu inwestycyjnym. W tych warunkach poradziliśmy sobie całkiem dobrze, bo koncentrujemy się na polisach indywidualnych i grupowych z dużym zakresem ochrony i mamy silną, własną sieć dystrybucji. Utrzymaliśmy wartość nowego biznesu i lekko zwiększyliśmy składkę brutto, która przekroczyła 1,9 mld zł w 2018 roku. Pracujemy jednocześnie nad nowym ubezpieczeniem ochronnym na życie i zdrowie, w którym część inwestycyjna będzie opcjonalna. Naszym zdaniem takie właśnie przejrzyste produkty, uwzględniające zmianę oczekiwań i stylu życia klientów, mogą ożywić rynek.

Pozytywny efekt powinien też przynieść program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Finalizujemy naszą propozycję, którą przedstawimy po rejestracji na Portalu PPK, a także dzielimy się ekspercką wiedzą z pracodawcami. Ofertę PPK wprowadzi nasze TFI, a za dystrybucję będą odpowiadać regionalni menedżerowie PPK i agenci sprzedający ubezpieczenia grupowe. Chcemy odciążyć pracodawców od formalności, wykorzystując do tego m. in. serwis MojaAviva.

W ubezpieczeniach majątkowych utrzymujemy poziom składki, ale zmieniamy jej strukturę w kierunku ubezpieczeń mieszkaniowych oraz gospodarczych. Składka z ubezpieczeń gospodarczych (dla firm) w skali roku przekroczyła 100 mln zł, również dzięki wprowadzeniu linii ubezpieczeń OC dla firm. Efektywnie sprzedajemy ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe w kanale direct, czyli przez telefon i internet. Mamy jeden z najlepszych na rynku wskaźnik COR, pokazujący rentowność portefa ubezpieczeń majątkowych – na poziomie 87% (liczony razem dla Avivy i Santander Aviva).

Zaczynają procentować nasze inwestycje w rozwój serwisu dla klientów MojaAviva i innych narzędzi cyfrowych. W zeszłym roku z MojejAvivy skorzystało 330 tys. klientów, w tym może ich być już 500 tys. Klienci coraz częściej tam właśnie kupują i odnawiają polisy podróżne, samochodowe i mieszkaniowe, płacą składki, aktualizują dane, zmieniają fundusze. Niedawno wprowadziliśmy platformę umożliwiającą zgłaszanie online i samolikwidację szkód z AC oraz szybką ścieżkę wypłaty niektórych świadczeń z polis życiowych. Pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami MojejAvivy, np. nad formularzem ubezpieczenia samochodu, który nie wymaga wpisywania danych pojazdu.
W połowie roku planujemy też wprowadzenie innowacyjnego ubezpieczenia dla kierowców.

W zeszłym roku Aviva i Santander Aviva wypłaciły łącznie 331 mln zł świadczeń z ubezpieczeń życiowych oraz 192 mln zł odszkodowań z polis majątkowych. Zwykle jest to największa pomoc finansowa dla klientów w trudnych sytuacjach – i taka właśnie jest rola ubezpieczeń.

Badamy poziom satysfakcji naszych klientów, prosząc ich o wypełnienie ankiet po kontakcie z nami. W zeszłym roku dostaliśmy 66 tysięcy odpowiedzi. 83% ankietowanych wskazało, że jest zadowolonych z produktów i usług Avivy, a ponad połowa podzieliła się dodatkowymi komentarzami.

Spółki Santander Aviva rozwijają zintegrowany dostęp do produktów bankowych i ubezpieczeniowych w systemie transkacyjnym Santander Bank Polska. Klienci mogą tam znaleźć informacje o posiadanych polisach i ubezpieczyć swoje mieszkanie lub dom. W zeszłym roku Santander Aviva sprzedało w ten sposób 20% polis mieszkaniowych.

Expander bardzo dobrze wykorzystał koniunkturę na rynku kredytowym, zwiększając zysk operacyjny o 32% w stosunku do roku 2017.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

2018

 

 

2017

Składka przypisana brutto  

1 912

1 879
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 308 1 416
Koszty działalności ubezpieczeniowej 391 377
Wynik techniczny 577 630
Wynik finansowy brutto 698 687
Wynik finansowy netto 588 570
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

 

 2018

 

 

2017

Składka przypisana brutto
443
443
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 193 236
Koszty działalności ubezpieczeniowej 163 140
Wynik techniczny 27 46
Wynik finansowy brutto 32 55
Wynik finansowy netto 25 44

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

 

 2018

 

 

2017

Składka przypisana brutto
408
430
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 158 226
Koszty działalności ubezpieczeniowej 169 158
Wynik techniczny 146 151
Wynik finansowy brutto 152 154
Wynik finansowy netto 120 124