Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2020 roku

Zysk operacyjny według MSSF n  Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 973 mln zł, czyli był o 2% wyższy niż w 2019 r. (954 mln zł).
Wartość nowego biznesu n  Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 305 mln zł i była niższa o 3% wobec 2019 r. (314 mln zł).
Wskaźnik zespolony (COR) n  Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 83,8% i uległ poprawie
o 2,1 pp w stosunku do 2019 r. (85,9%).

 

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska:

„W trudnym roku pandemii dobrze wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków wobec klientów, zapewniając ciągłość obsługi i wypłaty świadczeń. Potrafiliśmy elastycznie zarządzać, a pracownicy i pośrednicy wykazali duże zdolności adaptacyjne.

Efektem są dobre wyniki za rok 2020: większy zysk operacyjny, wyższa składka brutto z ubezpieczeń na życie i majątkowych, stabilna wartość nowego biznesu i wyższa rentowność portfela majątkowego.

Nasi klienci w 2020 roku otrzymali łącznie 589 mln zł świadczeń i odszkodowań: 384 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 205 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva). Niezawodność wypłat w niepewnych czasach zwiększa zaufanie do ubezpieczeń.

Istotne było też wyjście naprzeciw klientom odczuwającym kłopoty finansowe. W polisach na życie ułatwiliśmy skorzystanie z prolongaty składek, a w komunikacyjnych umożliwiliśmy rozłożenie składki na raty bez zwyżki. Klienci doceniają takie rozwiązania, ułatwiające im utrzymanie polis.

W ubezpieczeniach na życie nasza składka brutto była wyższa niż przed rokiem, wyniosła blisko 2 mld zł, co daje nam drugą pozycję na rynku. Wartość nowego biznesu utrzymała się na podobnym poziomie, co uważamy za sukces wobec ograniczeń pandemicznych, które utrudniały pracę naszych agentów ubezpieczeniowych. Dzięki nowym rozwiązaniom umożliwiającym zdalną sprzedaż jej poziom wrócił do poziomu sprzed pandemii, a nasze ochronne ubezpieczenia na życie i zdrowie trafnie odpowiadają na potrzeby klientów indywidualnych i grupowych. Potwierdziło to nasze niedawne badanie[1], w którym najwięcej osób deklaruje zainteresowanie ubezpieczeniami zapewniającymi pieniądze na leczenie, rehabilitację i utrzymanie w sytuacji ciężkiej choroby. Na kolejnych miejscach znalazło się ubezpieczenie na wypadek śmierci najbliższej osoby oraz zabezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności do pracy.

W ubezpieczeniach majątkowych Aviva zebrała blisko 500 mln zł składki brutto, kontynuując rozwój sprzedaży ubezpieczeń gospodarczych (wzrost o 15% wobec 2019 r.), a także polis dla klientów indywidualnych przez kanał direct i digital. Wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych, był na znakomitym poziomie 83,8% w 2020 roku (łącznie dla Avivy i Santander Aviva).

Osiągnięcia minionego roku nie byłyby możliwe bez cyfryzacji, która okazuje się znakomitą „szczepionką” na czas pandemii i warunkiem dalszego rozwoju. Inwestycje w tym zakresie należały do naszych najlepszych decyzji biznesowych. Do naszego systemu MojaAviva loguje się co miesiąc już ponad 100 tys. klientów. Wprowadziliśmy tzw. ePolisę, która umożliwia zakup polisy życiowej w pełni online przy wykorzystaniu systemu stosowanego przez naszych agentów oraz MojejAvivy. Umożliwiliśmy też cykliczne, automatyczne płatności składek z karty.

Ważne było również zaangażowanie społeczne, przejawiające się we wsparciu konkretnych inicjatyw w walce z pandemią. Naszym wkładem było przede wszystkim bezpłatne ubezpieczenie na życie
29 tys. medyków, ponad 1 mln zł wsparcia dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz współfinansowanie – wraz z 17 innymi ubezpieczycielami – dodatkowego centrum telefonicznego dla GIS.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

I-XII  2020

 

I-XII       2019

Składka przypisana brutto  

1 978

1 936
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 355 1 479
Koszty działalności ubezpieczeniowej       402 398
Wynik techniczny 657 629
Wynik finansowy brutto 635 711
Wynik finansowy netto 520 588
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-XIII
2020
 

I-XII

2019

Składka przypisana brutto
497
457
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 202 207
Koszty działalności ubezpieczeniowej 172 166
Wynik techniczny 37 24
Wynik finansowy brutto 60 50
Wynik finansowy netto 47 42

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-XII
2020
 

I-XII

2019

Składka przypisana brutto
414
524
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 78 96
Koszty działalności ubezpieczeniowej 208 182
Wynik techniczny 184 170
Wynik finansowy brutto 213 177
Wynik finansowy netto 176 143

[1] Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1066 osób. Dobór próby: losowo-kwotowy. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji:  22 – 25 stycznia 2021. Metoda: CAWI.