Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2019 r.

Zysk operacyjny według MSSF Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 469 mln zł, co oznacza spadek o 4% w stosunku do I połowy 2018 r. (489 mln zł).
Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 151 mln zł i była wyższa o 14% wobec I połowy 2018 r. (133 mln zł*).
Wskaźnik zespolony (COR) Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 88,7% i utrzymuje się na stabilnym poziomie od początku 2018 r.

                                                        *Pozycja przekształcona dla celów porównywalności

 

Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska:

„Większa składka w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, wyższa wartość nowego biznesu oraz wyjątkowo dobry na tle branży wskaźnik zespolony COR – to nasze najważniejsze osiągnięcia w I półroczu 2019 r.

Zwiększenie składki w ubezpieczeniach na życie na spadającym rynku i utrzymanie drugiej pozycji jest osiągnięciem samym w sobie. Ożywienie tego segmentu wymaga nowych pomysłów. Naszą propozycją jest ubezpieczenie Twoje Życie, które wprowadziliśmy, kierując się wprost sugestiami klientów i agentów. Jego atuty to opcjonalna część inwestycyjna, duża elastyczność w dostosowaniu sum ubezpieczenia do potrzeb klientów, rozbudowana część zdrowotna i profilaktyczna.

W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy poziom składki przypisanej brutto do 291 mln zł (łącznie dla Aviva i Santander Aviva), do czego w największym stopniu przyczynił się jej wzrost o 61% w ubezpieczeniach gospodarczych. Dwucyfrowa dynamika w tym segmencie trwająca trzeci rok z rzędu to efekt realizacji strategii z 2016 r. Zgodnie z nią poprawiliśmy jakość obsługi brokerów oraz klientów i wprowadzamy innowacyjne produkty. Przebojem na rynku okazała się nasza oferta OC dla firm i przedsiębiorców – pozyskujemy wielu nowych klientów, a nasz portfel wzrósł prawie trzykrotnie w stosunku do roku 2017. Zamierzamy kontynuować rozwój w ubezpieczeniach gospodarczych.

Zarazem efektywnie sprzedajemy ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe przez nasz kanał direct, a także przez sieć agencyjną. Szukamy też nowych sposobów zaspokajania potrzeb klientów, o czym świadczy wprowadzenie AC na godziny przez aplikację Teraz.

Rośnie liczba klientów korzystających z serwisu online MojaAviva – jest ich obecnie ponad 360 tysięcy.

Utrzymujemy jeden z najlepszych na rynku wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych – na poziomie 88,7% (liczony razem dla Avivy i Santander Aviva).

W I półroczu 2019 r. Aviva i Santander Aviva wypłaciły łącznie 182 mln zł świadczeń z ubezpieczeń życiowych oraz 106 mln zł odszkodowań z polis majątkowych.

Wśród naszych priorytetów jest program PPK. Prowadzimy intensywne rozmowy z pracodawcami w całym kraju, czego efektem jest już ponad 100 umów i decyzji o wyborze naszej oferty. Postawiliśmy sobie jako cel 10% udziału w rynku PPK. Korzystamy z bogatych doświadczeń Avivy z Wielkiej Brytanii, która z sukcesem uczestniczyła we wprowadzaniu podobnego programu od 2012 r. i jest liderem rynku (ponad 3 miliony pracowników w programach).

Spółki Santander Aviva odnotowały w I półroczu 2019 r. 20% wzrost zysku operacyjnego według MSSF, głównie dzięki rozwojowi portfela, szczególnie ubezpieczeń kredytów gotówkowych.

Dzięki korzystnej koniunkturze na rynku kredytów hipotecznych, nasza spółka zależna Expander zwiększyła zysk operacyjny według MSSF prawie o połowę w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku.

Ważna jest dla nas społeczna odpowiedzialność. Jej przejawem jest m. in. to, że jesteśmy w gronie największych płatników podatku CIT w Polsce, co potwierdzają dane Ministerstwa Finansów. W 2018 r. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie odprowadziło z tego tytułu do budżetu 234 mln zł. Efektem dwóch edycji naszej kampanii społecznej „Wiem, czym oddycham” jest 400 dodatkowych czujników jakości powietrza w kraju i wzrost świadomości zdrowotnej w tym zakresie.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2019
 

I-VI

2018

Składka przypisana brutto  

941

920
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 786 664
Koszty działalności ubezpieczeniowej       202 195
Wynik techniczny 313 291
Wynik finansowy brutto 370 405
Wynik finansowy netto 310 349
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2019
 

I-VI

2018

Składka przypisana brutto
232
218
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 104 99
Koszty działalności ubezpieczeniowej 83 75
Wynik techniczny 7 11
Wynik finansowy brutto 13 16
Wynik finansowy netto 10 12

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2019
 

I-VI

2018

Składka przypisana brutto
248
198
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 52 96
Koszty działalności ubezpieczeniowej 86 85
Wynik techniczny 83 71
Wynik finansowy brutto 86 73
Wynik finansowy netto 70 59