Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2019 r.

Zysk operacyjny według MSSF Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 469 mln zł, co oznacza spadek o 4% w stosunku do I połowy 2018 r. (489 mln zł).
Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 151 mln zł i była wyższa o 14% wobec I połowy 2018 r. (133 mln zł*).
Wskaźnik zespolony (COR) Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 88,7% i utrzymuje się na stabilnym poziomie od początku 2018 r.

                                                        *Pozycja przekształcona dla celów porównywalności

 

Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska:

„Większa składka w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, wyższa wartość nowego biznesu oraz wyjątkowo dobry na tle branży wskaźnik zespolony COR – to nasze najważniejsze osiągnięcia w I półroczu 2019 r.

Zwiększenie składki w ubezpieczeniach na życie na spadającym rynku i utrzymanie drugiej pozycji jest osiągnięciem samym w sobie. Ożywienie tego segmentu wymaga nowych pomysłów. Naszą propozycją jest ubezpieczenie Twoje Życie, które wprowadziliśmy, kierując się wprost sugestiami klientów i agentów. Jego atuty to opcjonalna część inwestycyjna, duża elastyczność w dostosowaniu sum ubezpieczenia do potrzeb klientów, rozbudowana część zdrowotna i profilaktyczna.

W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy poziom składki przypisanej brutto do 291 mln zł (łącznie dla Aviva i Santander Aviva), do czego w największym stopniu przyczynił się jej wzrost o 61% w ubezpieczeniach gospodarczych. Dwucyfrowa dynamika w tym segmencie trwająca trzeci rok z rzędu to efekt realizacji strategii z 2016 r. Zgodnie z nią poprawiliśmy jakość obsługi brokerów oraz klientów i wprowadzamy innowacyjne produkty. Przebojem na rynku okazała się nasza oferta OC dla firm i przedsiębiorców – pozyskujemy wielu nowych klientów, a nasz portfel wzrósł prawie trzykrotnie w stosunku do roku 2017. Zamierzamy kontynuować rozwój w ubezpieczeniach gospodarczych.

Zarazem efektywnie sprzedajemy ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe przez nasz kanał direct, a także przez sieć agencyjną. Szukamy też nowych sposobów zaspokajania potrzeb klientów, o czym świadczy wprowadzenie AC na godziny przez aplikację Teraz.

Rośnie liczba klientów korzystających z serwisu online MojaAviva – jest ich obecnie ponad 360 tysięcy.

Utrzymujemy jeden z najlepszych na rynku wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych – na poziomie 88,7% (liczony razem dla Avivy i Santander Aviva).

W I półroczu 2019 r. Aviva i Santander Aviva wypłaciły łącznie 182 mln zł świadczeń z ubezpieczeń życiowych oraz 106 mln zł odszkodowań z polis majątkowych.

Wśród naszych priorytetów jest program PPK. Prowadzimy intensywne rozmowy z pracodawcami w całym kraju, czego efektem jest już ponad 100 umów i decyzji o wyborze naszej oferty. Postawiliśmy sobie jako cel 10% udziału w rynku PPK. Korzystamy z bogatych doświadczeń Avivy z Wielkiej Brytanii, która z sukcesem uczestniczyła we wprowadzaniu podobnego programu od 2012 r. i jest liderem rynku (ponad 3 miliony pracowników w programach).

Spółki Santander Aviva odnotowały w I półroczu 2019 r. 20% wzrost zysku operacyjnego według MSSF, głównie dzięki rozwojowi portfela, szczególnie ubezpieczeń kredytów gotówkowych.

Dzięki korzystnej koniunkturze na rynku kredytów hipotecznych, nasza spółka zależna Expander zwiększyła zysk operacyjny według MSSF prawie o połowę w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku.

Ważna jest dla nas społeczna odpowiedzialność. Jej przejawem jest m. in. to, że jesteśmy w gronie największych płatników podatku CIT w Polsce, co potwierdzają dane Ministerstwa Finansów. W 2018 r. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie odprowadziło z tego tytułu do budżetu 234 mln zł. Efektem dwóch edycji naszej kampanii społecznej „Wiem, czym oddycham” jest 400 dodatkowych czujników jakości powietrza w kraju i wzrost świadomości zdrowotnej w tym zakresie.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2019
 

I-VI

2018

Składka przypisana brutto 

941

920
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto786664
Koszty działalności ubezpieczeniowej      202195
Wynik techniczny313291
Wynik finansowy brutto370405
Wynik finansowy netto310349
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2019
 

I-VI

2018

Składka przypisana brutto
232
218
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto10499
Koszty działalności ubezpieczeniowej8375
Wynik techniczny711
Wynik finansowy brutto1316
Wynik finansowy netto1012

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2019
 

I-VI

2018

Składka przypisana brutto
248
198
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto5296
Koszty działalności ubezpieczeniowej8685
Wynik techniczny8371
Wynik finansowy brutto8673
Wynik finansowy netto7059