Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2020 r.

Zysk operacyjny według MSSF Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 509 mln zł, czyli był o 9% wyższy niż w I połowie 2019 r. (466 mln zł).
Wartość nowego biznesu Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 131 mln zł i była niższa o 14% wobec I połowy 2019 r. (151 mln zł).
Wskaźnik zespolony (COR) Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR) wyniósł 82,9% i uległ poprawie w stosunku do I połowy 2019 r. (88,7%).

Zysk operacyjny według MSSF za pierwszą połowę 2020 rok uwzględnia zmianę klasyfikacji amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (zmiana dotyczy całej grupy Aviva). Dane porównawcze za pierwszą połowę 2019 rok zostały odpowiednio przekształcone dla zachowania porównywalności

@AdamUszpolewicz, prezes @AvivaPolska:

„Półrocze zdominowane przez pandemię koronawirusa zamykamy dobrymi wynikami finansowymi i sprzedażowymi. Zdajemy egzamin z misji ubezpieczyciela, jaką jest dawanie klientom poczucia bezpieczeństwa i realnej pomocy w trudnych momentach i niepewnych czasach.

Ponadto bezpłatnie ubezpieczyliśmy na życie 29 tys. pracowników ochrony zdrowia. Przekazaliśmy też ponad 1 mln zł Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na zakup środków ochronnych dla 5 tys. opiekunek PCK zajmujących się seniorami oraz paczki z pomocą dla 3,5 tys. rodzin dotkniętych bezrobociem z powodu pandemii.

Nasi klienci otrzymali łącznie 282 mln zł świadczeń i odszkodowań: 186 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 96 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva).

W ubezpieczeniach na życie w I kwartale osiągnęliśmy wyniki lepsze od zeszłorocznych. Od marca do maja społeczna kwarantanna utrudniła zawieranie nowych ubezpieczeń na życie, wymagające na ogół bezpośredniego spotkania. Efektem tego okresu jest o 14% niższa wartość nowego biznesu w I półroczu. W czerwcu widzimy już odbicie w sprzedaży, które powinno się utrzymać w kolejnych miesiącach. Zarazem w całym półroczu zebraliśmy wyższą składkę brutto (952 mln zł), co świadczy też o stabilności portfela umów. Przyczyniło się do niej wyjście naprzeciw klientom przechodzącym przejściowe kłopoty finansowe poprzez prolongaty składek.

W ubezpieczeniach majątkowych również zwiększyliśmy poziom składki brutto do 244 mln zł, rosnąc zwłaszcza w ubezpieczeniach gospodarczych, gdzie sprzedaż była większa o 18% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. Utrzymanie dobrego poziomu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych było możliwe dzięki obsłudze zdalnej przez telefon i internet. Coraz większą rolę odgrywa serwis MojaAviva, z którego skorzystało już ponad 500 tys. klientów.

Wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfefa ubezpieczeń majątkowych, był na znakomitym poziomie 82,9% w I półroczu br. (łącznie dla Avivy i Santander Aviva).

Klienci odnawiający u nas polisy komunikacyjne na kolejny rok dobrze przyjęli możliwość rozłożenia składki na raty bez zwyżki. Przedłużyliśmy więc tę możliwość do końca sierpnia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva, które są naszym wspólnym przedsięwzięciem z Santander Bankiem, zebrały ponad 220 mln zł składki. Nową propozycją dla klientów jest ubezpieczenie Życie i zdrowie, które pozwala klientom banku wybrać i kupić online odpowiedni wariant ochrony finansowej nie tylko na wypadek śmierci, ale też w razie choroby i wypadku.

Wśród naszych zamierzeń na drugie półrocze jest wprowadzenie nowego grupowego ubezpieczenia na życie, a także wdrażanie PPK w średnich i małych firmach.”

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)  

I-VI  2020

 

I-VI       2019

Składka przypisana brutto  

952

941
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 711 786
Koszty działalności ubezpieczeniowej       202 202
Wynik techniczny 309 313
Wynik finansowy brutto 342 370
Wynik finansowy netto 283 310
 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2020
 

I-VI

2019

Składka przypisana brutto
244
232
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 95 104
Koszty działalności ubezpieczeniowej 82 83
Wynik techniczny 24 7
Wynik finansowy brutto 37 13
Wynik finansowy netto 30 10

 

Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie)

Wyniki finansowe (wstępne dane nieaudytowane, w mln zł)
I-VI
2020
 

I-VI

2019

Składka przypisana brutto
220
248
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 43 52
Koszty działalności ubezpieczeniowej 100 86
Wynik techniczny 91 83
Wynik finansowy brutto 117 86
Wynik finansowy netto 99 70