Wyniki Grupy Banku Pocztowego po III kwartałach 2015 r. lepsze niż w sektorze z ROE 9,9% i zdecydowany wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych

Po 9 miesiącach 2015 r. Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 33,7 mln zł – to zaledwie 2,5% mniej niż przed rokiem, przy blisko 12% spadku zysku notowanym w całym sektorze bankowym. W szczególnie istotnym z punktu widzenia rozwoju biznesu Banku Pocztowego obszarze kredytów konsumpcyjnych, Bank odnotował blisko 23% wzrost sprzedaży. Jednocześnie uzyskane od akcjonariuszy w październiku br. dokapitalizowanie w kwocie 60 mln zł pozwoli Bankowi kontynuować wzrost w 2016 r.

Pierwsze trzy kwartały 2015 r. były dla Banku Pocztowego okresem zdecydowanego wzrostu w strategicznym z punktu widzenia rozwoju biznesu obszarze kredytów konsumpcyjnych. Ich sprzedaż w tym okresie wyniosła 819 mln zł. W najlepszym pod tym względem miesiącu lipcu br. wartość udzielonych przez Bank Pocztowy kredytów osiągnęła 140 mln zł. Saldo kredytów konsumpcyjnych na koniec września 2015 r. przekroczyło 2 mld zł, wzrastając o 19,1% w porównaniu do końca III kw. 2014 r. Bank osiągnął ten wynik przy dobrej jakości portfela kredytowego (NPL na poziomie 6,4%) oraz przy marży odsetkowej 3,6% – znacząco wyższej niż 2,2% notowane dla całego sektora.

W omawianym okresie Bank osiągnął wzrost liczby prowadzonych ROR do 892 tys. (11,3% r/r), przy jednoczesnym wzroście liczby Klientów do 1,49 mln. Co ważne, o ponad 37% r/r wzrósł średni stan środków zgromadzonych na rachunkach bieżących.

W trzecim kwartale 2015 r. zrealizowaliśmy dwa istotne z punktu widzenia Strategii Banku Pocztowego cele biznesowe – sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w kolejnych miesiącach jest bliska 100 mln zł i po 9 miesiącach możemy pochwalić się aż 23% wzrostem sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie saldo kredytów przekroczyło 2 mld zł – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Saldo kredytów ogółem brutto wyniosło 5,51 mld zł, a dostosowany do akcji kredytowej wolumen depozytów 5,58 mld zł.

W ciągu minionych 9 miesięcy Bank Pocztowy z sukcesem oferował Klientom możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych Ipopema TFI – w ciągu trzech kwartałów wartość ich sprzedaży przekroczyła 155 mln zł.

Pozytywne wyniki finansowe na tle rynku

Skonsolidowany zysk netto Banku Pocztowego w III kw. 2015 r. wyniósł 33,7 mln zł.

– Osiągnięty przez Bank wskaźnik zwrotu z kapitału ROE wyniósł 9,9% i był lepszy niż wynik sektora bankowego dodaje Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy w ciągu trzech kwartałów 2015 r. osiągnął dochody w wysokości 245,5 mln zł. Odnotował także dalszą poprawę wskaźnika C/I do poziomu 63,0% (w tym samym czasie w sektorze wskaźnik ten wzrósł o 3,8pp).

Bank stawia na rozwój

W październiku br. obaj akcjonariusze Banku Pocztowego jednogłośnie zdecydowali o dokapitalizowaniu Banku kwotą 60 mln zł. Środki te pozwolą Bankowi w 2016 r. rozwijać się zgodnie z założeniami strategicznymi – zwiększając akcję kredytową w obszarze kredytów konsumpcyjnych, a także kontynuując rozwój sieci placówek Banku (łącznie 311 oddziałów, placówek, Mikrooddziałów i Placówek Agencyjnych w sieci sprzedaży Banku Pocztowego na koniec 2016 r.).

Istotnym projektem strategicznym będzie planowane na 2016 r. uruchomienie enveloBanku – nowego, mobilnego oblicza Banku Pocztowego. W ten sposób Bank chce pozyskać nową, niedostępną dotychczas dla niego grupę klientów cyfrowych. Jednocześnie wpisuje się tym samym w strategię Poczty Polskiej, dla której cyfryzacja usług również odgrywa coraz istotniejszą rolę.

– Prace nad enveloBankiem, który będzie czymś więcej niż tylko bankowością mobilną, są już zaawansowane. Chcemy się dynamicznie rozwijać, dlatego nie pozostajemy obojętni na globalne trendy związane z rozprzestrzenianiem się technologii cyfrowych, również w bankowości – mówi Szymon Midera.

enveloBank to przyjazne środowisko w cyfrowym świecie, umożliwiające dokonywanie płatności w prosty sposób. To platforma, która pełni rolę asystenta klienta, myśli za klienta, aktywnie się z nim komunikuje podpowiadając i przypominając o możliwości realizacji potrzeb finansowych. A do tego zapewnia dodatkowe korzyści kupującym i sprzedającym w internecie.

Jednym z wyróżników enveloBanku będzie moduł faktur zintegrowany z kalendarzem. Pozwoli on dodawać faktury w najwygodniejszy dla klienta sposób (automatycznie od wystawców faktur, mailem, poprzez zrobienie zdjęcia czy zeskanowanie kodu QR), a kalendarz wyręczy go z konieczności pamiętania o terminach płatności. Amatorów zakupów przez internet ma przyciągać możliwość zamówienia kuriera przez wykorzystującą geolokalizację aplikację, wygodne płatności czy program lojalnościowy pozwalający płacić mniej za przesyłkę. Nowe, mobilne rozwiązanie dostępne będzie omnikanałowo, co pozwoli na realizowanie poszczególnych fragmentów wybranego procesu w różnych kanałach w zależności od potrzeb i preferencji Klientów – przez smartfon, komputer oraz w kanałach naziemnych.

*Dane rynkowe – źródło: KNF

źródło: Bank Pocztowy