Wyniki ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2015 roku

Po trzech kwartałach 2015 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego osiągnął poziom 921,3 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych – wartości depozytów o 18%, tj. o 12,6 mld zł, kredytów o 20% tj. o 11,6 mld zł oraz liczby klientów detalicznych o 290 tys.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 5% do 2 824,5 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 5% do 1 507,7 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 1 316,8 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 8% do 1 136,2 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 14% i wyniósł 921,3 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,4%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 53,4% w porównaniu do 53,8% przed rokiem,
 • udział kredytów zagrożonych na koniec września br. wyniósł 3,2%, w porównaniu ze średnią na rynku dla banków komercyjnych wynoszącą 6,9%,
 • łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 13,7%.

W ciągu trzech kwartałów br. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki komercyjne – wartość depozytów wzrosła o 12,8 mld zł, czyli o 18 proc., a kredytów o 11,6 mld zł, co oznacza 20 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Przyrastamy szybciej niż rynek o czym świadczą nasze rosnące udziały w rynku. Na koniec września przekroczyliśmy 10 proc. udział w rynku kredytów dla firm oraz po raz kolejny poprawiliśmy pozycję w rynku kredytów dla klientów indywidualnych powiedziałaMałgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

– Osiągnięcia komercyjne przełożyły się na dobre wyniki finansowe. W ciągu trzech kwartałów br. bank wypracował 921,3 mln zł zysku netto. To 14% więcej niż przed rokiem. Na koniec września br. liczba klientów detalicznych osiągnęła poziom 4 mln, a korporacyjnych 41 tys. dodała prezes ING Banku Śląskiego.

– W trzecim kwartale wprowadziliśmy do oferty wiele nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych dla klientów indywidualnych oraz firm. Rozpoczęliśmy pilotaż nowego systemu bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych – Moje ING. To proste, intuicyjne rozwiązanie wspierające zarządzanie codziennymi finansami. System udostępnimy szerokiej grupie klientów już w najbliższych tygodniach. Klientom korporacyjnym zaoferowaliśmy rozwiązania ułatwiające obsługę gotówki oraz rozwijaliśmy bankowość mobilną – jako pierwszy bank w Polsce udostępniliśmy aplikację na Apple Watch – wyjaśniła Małgorzata Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w okresie trzech kwartałów 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 20% do 69 173 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 18% do 83 852 mln zł,
 • wzrost liczby klientów o 290 tys. do 4 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 261 tys. do 2 753 tys.

Link do prezentacji: —>PREZENTACJA WYNIKÓW

źródło: ING Bank Ślaski