Wyniki PLAY za 1 kw. 2017 r.

PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 27,6% (wzrost o 2,1 pp. r/r), odnotowując dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA.

Najważniejsze dane finansowe za 1 kw. 2017 r.:

  • Całkowita baza klientów wyniosła 14,3 mln (-0,5% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 60,5% z 50,9% na koniec 1 kw. 2016 r.

  • Przychody operacyjne wyniosły 1 581 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6% r/r

  • Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 872 mln zł, co stanowi wzrost o 6,6% rok do roku

  • Skorygowana EBITDA wyniosła 564 mln zł, wzrastając o 20,8% rok do roku

  • Baza klientów kontraktowych zwiększyła się o 1 341 tys. netto, co stanowi wzrost o 10,9% w porównaniu do porównywalnego okresu zakończonego na koniec 1 kw. 2016 r.

  • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 31 marca 2017 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 92,3% pokrycia populacji

W 1 kw. 2017 r. PLAY w dalszym ciągu zwiększał swoją bazę klientów kontraktowych, co doprowadziło do dalszego wzrostu przychodów oraz wyniku EBITDA. Udział klientów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 60,5% w 1 kw. 2017 r. w porównaniu z 58,0% w 4 kw. 2016 r. oraz 50,9% w 1 kw. 2016 r.

W 1 kw. 2017 r. do wzrostu skorygowanego zysku EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy klientów kontraktowych, która na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zakończonych w dniu 31 marca 2017 r. zwiększyła się o 1 341 tys.

„W 1 kw. 2017 r. odczuliśmy efekty rejestracji kart prepaid. Mimo negatywnego wpływu na sektor, zdobyliśmy udział w rynku na poziomie ok. 27,6% pod względem liczby abonentów. W marcu 2017 r. grupa Play zrefinansowała swoje obligacji denominowane w euro, zastępując je długiem bankowym w złotówkach. Play Holding 2 S.a r.l. wraz z P4 Sp. z o.o. zaciągnęły kredyt w wysokości 6 443 mln zł. Operacja refinansowania pozwoliła nam na obniżenie naszego kosztu długu, zmniejszenie ryzyka walutowego oraz odroczenie zapadalności długu do 2022/2023 r. Ponadto, w marcu 2017 r. spółka Impera Holding S.A. (wcześniej prowadząca działalność pod nazwą Play Topco S.A.) wykupiła obligacje o wartości 415 mln euro oraz dokonała emisji obligacji Senior PIK Toggle Notes o wartości 500 mln euro. Jeżeli chodzi o działalność biznesową, odnotowaliśmy dalszy wzrost na poziomie kluczowych wskaźników finansowych.”

Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY

Wyniki PLAY za 1 kw. 2017 oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2017 r.:

Unit     Zmiana Okres 12-miesiecy zakończony w Zmiana
Q1 2016 Q1 2017 roczna Marcu 2016 Marcu 2017 roczna
Przychody operacyjne w mln PLN 1 443 1 581 10% 5 626 6 256 11%
Przychody z usług 1 067 1 161 9% 4 190 4 587 9%
Przychody od użytkowników 818 872 7% 3 259 3 486 7%
Skorygowana EBITDA 467 564 21% 1 849 2 133 15%
Marża % % 32,4% 35,7%   32,9% 34,1%
 
Całkowita baza abonencka w tysiącach abonentów 14 420 14 342 -1%
Abonenci kontraktowi 7 341 8 682 18%
% udział abonentów kontraktowych % 50,9% 60,5%      
Podziel się: