Wypadek na wakacjach. Jak zgłosić zdarzenie do ubezpieczyciela?

Co zrobić, gdy mieliśmy wpadek na wakacjach? Jak zgłosić zdarzenie do ubezpieczyciela? O jakie dokumenty zadbać? Na pytania odpowiada Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU SA.

Mieliśmy wypadek na wakacjach. Co robić?

Oczywiście trzeba zadbać o jak najszybszą pomoc lekarską. Jeśli pierwszej pomocy udzielił nam ratownik medyczny, ale zalecił późniejszy kontakt z lekarzem, lepiej nie odkładać tego na później. Trzeba również pamiętać, że niezastosowanie się do zaleceń lekarza może być istotnym powodem odmowy wypłaty odszkodowania.

Jakich formalności dopełnić?

Zgłaszając wypadek do ubezpieczyciela należy pamiętać, że każde zgłoszenie musi być poparte faktami i odpowiednią dokumentacją potwierdzającą związek przyczynowo-skutkowy. Pamiętajmy, by gromadzić wszystkie rachunki potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem. Do teczki z dokumentacją musimy włożyć wyniki badań, kartę wypisu ze szpitala, zaświadczenie lekarskie. Jeśli zajdzie taka potrzeba – ubezpieczyciel powinien mieć możliwość zasięgnięcia opinii lekarzy, którzy sprawowali opiekę nad poszkodowanym. Jeśli świadkami naszego wypadku były osoby trzecie, warto zapisać ich nazwiska i dane kontaktowe. Nagrania z telefonu albo zdjęcia, które przez przypadek uchwyciły zdarzenie również mogą się przydać.

Ile trzeba czekać na odpowiedź?

Ubezpieczyciel ma maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji. Gdy otrzyma kompletną dokumentację i zbierze informacje o zdarzeniu – przeanalizuje sytuację i zdecyduje, czy zakres wykupionej polisy obejmuje szkodę i czy roszczenia są zasadne. Po takiej analizie ubezpieczyciel wydaje  decyzję o zapłacie i o wysokości odszkodowania albo o odmowie zapłaty, jeśli zdarzenie nie podlegało ochronie ubezpieczeniowej.