Wyróżnienie Digital Shapers dla Brunona Bartkiewicza

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, został wyróżniony za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce tytułem Digital Shapers. Nagrodę przyznała Fundacja Digital Poland, której celem jest pozycjonowanie Polski jako wiodącego ośrodka innowacji cyfrowych na świecie.

Lista Digital Shapers wyróżnia osoby, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Są to osobistości ze świata nauki i biznesu, które mają wizje i je realizują, kształtując przyszłość.

Prezes ING Banku Śląskiego otrzymał wyróżnienie w kategorii Wizjoner, za dokonania zawodowe z zakresu cyfryzacji i nowych technologii. Nagrodzeni w tej kategorii posiadają wieloletnie doświadczenie biznesowe. Otwierają nowe obszary dla biznesu, budują też kompetencje przyszłości. Dzięki wyjątkowej osobowości i pomysłowości nakreślają i przewidują trendy cyfrowej i technologicznej gospodarki jutra.

Fundacja Digital Poland zamienia cyfrowe wyzwania w szanse dla polskiej gospodarki. Pozycjonuje Polskę jako wiodący ośrodek innowacji cyfrowych na świecie, promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji.