Wzmocnienie obszaru maklerskiego w Grupie Pekao

12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzje o zmianach w zarządzie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Decyzją Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. powołano nowy Zarząd Domu Maklerskiego. Prezesem Zarządu został Piotr Teleon. Katarzyna Burek została Członkiem Zarządu. Dotychczasowy Członek Zarządu, Piotr Kozłowski został powołany w skład Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Jednocześnie Rada Nadzorcza podziękowała za współpracę dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Wojciechowi Rutkowskiemu. Zmiany w organach spółki związane są z ambicjami Banku Pekao dotyczącymi budowania silnej pozycji na rynku detalicznych usług maklerskich. Nowy Zarząd to osoby aktywnie biorące udział w pracach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, jak również profesjonaliści w zakresie obszaru finansów i rachunkowości.

Piotr Teleon

Do tej pory pełniona funkcja: Dyrektor Zarządzający ds. Operacji Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Procesów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Strategie Leadership Academy w ICAN Institute. Makler Papierów Wartościowych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Z Grupą Pekao związany od 1995 roku na różnych szczeblach kariery. W 2010 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao gdzie jest odpowiedzialny za rozwój usług i systemy informatyczne. Od 2013 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Operacji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. odpowiedzialny również za obsługę transakcyjną inwestorów indywidualnych oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych i regulacyjnych związanych z rozwojem oferty produktowej.

Katarzyna Burek

Do tej pory pełniona funkcja: Dyrektor Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości, Główny Księgowy CDM Pekao.

p.o. Dyrektora Departamentu Księgowości i sprawozdawczości w Domu Maklerskim Pekao Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła kierunek Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta; jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). Od 2006 r. pracowała w międzynarodowej firmie audytorskiej KPMG, w której w 2012 r. została managerem. Odpowiadała za badanie sprawozdań finansowych instytucji finansowych, w tym w szczególności domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych wraz z zarządzanymi przez nie funduszami oraz towarzystw ubezpieczeń. W Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. zatrudniona od sierpnia 2015 r., gdzie od marca 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości oraz Głównego Księgowego, jednocześnie pełniąc obowiązki Dyrektora Departamentu Księgowości i sprawozdawczości w Domu Maklerskim Pekao.