Zadbaj o dobry pakiet assistance

Uszkodzone koło to awaria, która najczęściej zdarza się na drodze. Przekonał się o tym kierowca, któremu kandydat na Prezydenta Rafał Trzaskowski pomógł zmienić koło w uszkodzonym pojeździe, o czym poinformował na jednym z portali społecznościowych. Sytuacja miała miejsce  w czwartek po 21, na trasie do Zielonej Góry.

Panująca przez ostatnie tygodnie sytuacja nie skłaniała Polaków do wyjazdów samochodem. Jest to okres zmniejszonej liczby interwencji w ramach assistance samochodowego. Ruch spadł średnio o 30 proc., jednak ostatni tydzień pokazuje, że Polacy coraz chętniej się przemieszczają i potrzebują korzystać z assistance samochodowego.

Ruch na drogach nadal jest mniejszy, jednak wyraźnie widać, że wraca do stanu z przed pandemii. W porównaniu do analogicznego okresu, w minionym roku ilość interwencji spadła już tylko o 16 proc. – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor pionu sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance. Co więcej spodziewamy się, że wakacje będą czasem szczególnie wytężonej pracy, w związku z tym, iż wielu Polaków deklaruje spędzenie wakacji w kraju, a co za tym idzie częściej będą oni poruszać się samochodem. Warto zatem zadbać o dobry pakiet zawierający usługi assistance. W razie nieprzewidzianej sytuacji na drodze wystarczy, że zadzwonimy do czynnego przez całą dobę Centrum Operacyjnego i uzyskamy pomoc. Pamiętajmy aby numer telefonu do firmy świadczącej usługi assistance mieć zapisany w telefonie komórkowym – dodaje Ruszowski.

Rozbudowane pakiety assistance

Wielu z nas posiada taki pakiet w swoich ubezpieczeniach komunikacyjnych lub przy produktach powiązanych z kontem czy kartą kredytową. Należy sprawdzić jakie ubezpieczenie posiadamy oraz w jakich sytuacjach możemy liczyć na pomoc.

Dobry pakiet assistance powinien swoim zakresem obejmować usługi holowania, jeśli podróżujemy po kraju, z wysokim limitem km. Jeśli najczęściej poruszamy się po mieście należy sprawdzić czy assistance nie ma tzw. franszyzy, czyli limitu odległości od domu, kiedy świadczona jest pomoc – tłumaczy Ruszowski. Dodatkowo, istotnym elementem jest oczywiście samochód zastępczy na czas naprawy, a także dodatki w postaci tzw. pilot error, czyli zatrzaśnięcia kluczyków w aucie czy wlania złego paliwa – dodaje Ruszowski.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość zakupu pakietu assistance, warto zatem udać się do agenta, aby kupić produkt dopasowany do swoich potrzeb. Jeśli jednak awaria zaskoczy nas niespodziewanie, zawsze można skorzystać z ogólnopolskiego numeru pomocy drogowej – +48225222950 i zamówić odpłatną pomoc. Holownik w mieście dojedzie w ciągu kilkunastu, a poza miastem kilkudziesięciu minut i jeśli to tylko możliwe usprawni pojazd na miejscu, zaś w poważniejszej sytuacji zholuje pojazd we wskazane przez klienta miejsce lub do najbliższego warsztatu.

Szczegółowe informacje dotyczące tej usługi dostępne są na stronie http://sosauto24.pl

Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata

Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.


Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń o charakterze przyszłym:

Niektóre ze stwierdzeń zawartych tutaj mogą dotyczyć oczekiwań związanych z przyszłością i innych stwierdzeń wybiegających w przyszłość, a opartych na obecnej wiedzy i założeniach zarządu, a także mogą zawierać znane i nieznane ryzyka i niewiadome, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia będą się znacząco różnić od wyrażonych w tych stwierdzeniach lub domniemanych na ich podstawie. Oprócz stwierdzeń, których kontekst wskazuje na ich przyszły charakter, słowa „może, będzie, powinien, oczekuje, planuje, zamierza, przewiduje, wierzy, szacuje, przepowiada, potencjalny i kontynuacja” oraz podobne słowa i wyrażenia oznaczają przyszły charakter stwierdzenia. Faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia mogą się znacząco różnić od wyrażonych w takich stwierdzeniach w szczególności z powodu (i) ogólnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności dotyczącej warunków ekonomicznych w zakresie głównej działalności i głównych rynków Allianz Group, (ii) zachowania rynków finansowych, w tym rynków wschodzących, (iii) częstotliwości i dotkliwości szkód objętych ubezpieczeniem, (iv) poziomu i tendencji w zakresie umieralności i patologiczności, (v) poziomu utrzymywania się, (vi) stopnia zaległości kredytowych, (vii) stóp procentowych, (viii) kursu wymiany walut, w tym kurs wymiany EUR – USD, (ix) zmian poziomu konkurencji, (x) zmian w prawie i regulacjach, w tym konwergencji monetarnej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (xi) zmian w politykach banków centralnych i/lub rządów państw obcych, (xii) wpływu przejęć, w tym dotyczących kwestii związanych z integracją, (xiii) środków restrukturyzacyjnych oraz (xiv) ogólnych czynników związanych z konkurencyjnością,
w każdym przypadku na skalę lokalną, regionalną, ogólnokrajową i globalną. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub ich efekt bardziej wyraźny w wyniku działań o charakterze terrorystycznym i ich konsekwencji. Brak konieczności aktualizacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania zawartych tu informacji.