Zaradni wspierają zaradnych i zaradni zyskują – nowa kampania Konta Direct dla Firmy w ING

ING Bank Śląski rozpoczyna nową kampanię reklamową Konta Direct dla Firmy. Od połowy lutego w radiu i internecie emitowane są reklamy, w których bank podkreśla postawę zaradności właścicieli małych polskich firm.

Przedsiębiorca jest najczęściej w swojej firmie menadżerem, pracownikiem, wynalazcą i księgowym w jednej osobie. Zaangażowanie w bieżące sprawy oznacza często brak czasu na myślenie o rozwoju firmy i innowacjach. W rezultacie mniej niż połowa firm świętuje trzecie urodziny. Warto pamiętać, że myślenie perspektywiczne może zapewnić firmie silną pozycję na rynku. „Dam radę” nie oznacza jednak, że przedsiębiorca jest w stanie wszystkiego dokonać sam. Dlatego w ING promujemy zaradność, która w mądry sposób korzysta ze wsparcia innych – mówi Barbara Pasterczyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej ING Banku Śląskiego.

Hasło kampanii: „Zaradni wspierają zaradnych i zaradni zyskują” nawiązuje do oferty banku dla przedsiębiorców – Konta Direct dla Firmy z intuicyjną bankowością mobilną oraz doradcami w oddziałach i online. ING Bank Śląski wspiera już co dziewiątego właściciela jednoosobowej działalności w Polsce.

 • Tytuł kampanii: Konto Direct dla Firmy – zaradni wspierają zaradnych i zaradni zyskują
 • Czas trwania: od 15 lutego
 • Narzędzia:
  • Radio: 30‘ spoty w stacjach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
  • Internet: dedykowany serwis internetowy oraz kampania na zewnętrznych serwisach internetowych oraz na stronie www.ing.pl
  • wizualizacja oddziałów: plakaty, ulotki, animacje LCD
 • Kreacja: Brain
 • Media: Lowe Media
 • Kreacje internetowe: GoldenSubmarine

Najważniejsze korzyści Konta Direct dla Firmy to:

 • 0 zł dla aktywnych klientów za prowadzenie rachunku (z wyjątkiem wpłat/wypłat gotówki w oddziałach banku),
 • 0 zł za dla aktywnych klientów za przelewy internetowe w PLN w kraju (za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET),
 • 0 zł za przelewy krajowe w PLN przez Internet na ZUS i US,
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju
 • 0 zł za wpłaty we wszystkich wpłatomatach ING Banku Śląskiego,
 • 0 zł za użytkowanie karty do konta (jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 300 zł w okresie miesiąca liczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego).

Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Oferta jest również skierowana do wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły korzystać z bezpłatnego prowadzenia rachunku oraz internetowych przelewów krajowych w PLN.

źródło: ING Bank Śląski