Zarząd PZU Życie SA powołany

Rada Nadzorcza PZU Życie SA uchwałą z dnia 29.01.2016 r. powołała zarząd spółki i powierzyła Dariuszowi Krzewinie pełnienie funkcji prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej w skład zarządu PZU Życie SA zostały powołane i powierzono im pełnienie funkcji członków zarządu PZU Życie SA następujące osoby:

• Beata Chyła-Kozłowska
• Roger Hodgkiss
• Tomasz Karusewicz
• Roman Pałac (od 15.02.2016)
• Robert Pietryszyn
• Paweł Surówka

Rezygnację z funkcji członka zarządu PZU Życie SA złożyli Tomasz Tarkowski, Tobiasz Bury i Przemysław Henschke.

Obecny skład zarządu PZU Życie SA:

Dariusz Krzewina – prezes zarządu
Beata Chyła-Kozłowska – członek zarządu
Przemysław Dąbrowski – członek zarządu
Roger Hodgkiss – członek zarządu
Tomasz Karusewicz – członek zarządu
Sławomir Niemierka – członek zarządu
Roman Pałac – członek zarządu
Robert Pietryszyn – członek zarządu
Paweł Surówka – członek zarządu

źródło: PZU