Zarządzanie Dostawcami w ING

ING Bank Śląski zorganizował spotkanie poświęcone tematyce zarządzania dostawcami. Podczas wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne, prelekcje oraz ceremonia wręczenia nagród „Dostawca Godny Polecenia 2017”.

– Właściwe relacje z dostawcami wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej i są nieocenionym źródłem informacji o rynku. Od lat zabiegamy o budowanie wartościowych i długofalowych relacji z naszymi kontrahentami. Chcemy dalej konsekwentnie pracować nad rozwijaniem partnerstwa – powiedział Wojciech Marchwicki, Dyrektor Departamentu Zakupów i Zarządzania Dostawcami w ING Banku Śląskim.

Konferencja „W poszukiwaniu wspólnego mianownika” była okazją do omówienia takich zagadnień jak budowanie trwałej i dojrzałej relacji na płaszczyźnie bank-dostawcy, a także identyfikacja barier i poszukiwanie zrozumienia dla wzajemnych oczekiwań. Podczas spotkania przedstawiciele ING i współpracujących firm zewnętrznych dyskutowali o banku przyszłości oraz współpracy korporacji ze Start-Upami.

Podczas spotkania bank przyznał nagrody „Dostawca Godny Polecenia 2017”. Otrzymali je partnerzy, którzy charakteryzują się elastycznym podejściem do współpracy, świadczą usługi terminowo i na najwyższym poziomie. Laureaci konkursu to Comarch, Gemalto, Inforsys, Nonstop Hankus & Cecek, SAS Institute, Sodexo Polska.

ING Bank Śląski dokonuje wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria, a także współpracuje z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków umów. W 2016 roku bank wdrożył proces Kwalifikacji Dostawców, którego celem jest weryfikacja kontrahentów pod kątem możliwości nawiązania współpracy oraz w konsekwencji stworzenie Bazy Dostawców Kwalifikowanych.

Więcej informacji na stronie https://www.ingbank.pl/o-banku/dostawcy