Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, uhonorowany Nagrodą Lesława A. Pagi

  • Fundacja im. Lesława A. Pagi przyznała prezesowi Banku honorowe wyróżnienie.

  • Kapituła doceniła Zbigniewa Jagiełłę za wkład w rozwój polskiej gospodarki.  

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło został laureatem Nagrody Lesława A. Pagi. Kapituła przyznała ją za zaangażowanie w rozwój krajowej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Statuetkę  wręczył dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, podczas uroczystości w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pod kierownictwem prezesa Jagiełły (od 2009 r.) PKO Bank Polski konsekwentnie umacnia pozycję lidera polskiej bankowości. Znacząco rozwija skalę działalności we wszystkich ważnych segmentach rynku. Osiąga najwyższe wyniki w sektorze finansowym, trzyma koszty pod kontrolą i wykorzystuje szanse, jakie dają najnowsze technologie. Wypracowany w trzecim kwartale br. zysk netto PKO Banku Polskiego był najwyższy w ciągu ostatnich czterech lat i kolejny raz najwyższy w całej polskiej branży bankowej.

Dynamiczny rozwój banku, pomimo zmiennej sytuacji gospodarczej, wspiera nowoczesna oferta produktowa, a także modernizacja organizacji. Realizując strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” bank wdraża kolejne innowacyjne usługi. Wykorzystuje potencjał powstały w wyniku konsekwentnych działań prowadzonych na styku świata bankowości elektronicznej i nowoczesnych usług publicznych. Tym samym wspiera cyfrową transformację polskiej gospodarki i branże przyszłości. Jednocześnie bank jest jednym z branżowych liderów innowacyjności oraz społecznego zaangażowania biznesu.

Fundacja im. Lesława A. Pagi przyznaje tę nagrodę od 11 lat. Honorowani nią są biznesmeni, działacze gospodarczy i publiczni, wizjonerzy, ludzie dynamiczni i skuteczni w działaniu, promujący wzorce kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych oraz zawodowych. Nagroda stanowi formę upamiętnienia osoby i dzieła Patrona, który miał – i z pasją realizował – wizję gospodarki rynkowej w Polsce.