Zdalne głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Santander Bank Polska

W dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Santander Bank Polska akcjonariusze mogli uczestniczyć także zdalnie. Bank, jako jedna z niewielu spółek od lat daje taką możliwość.

System RemoteVoting umożliwia zdalne uczestnictwo w ZWZ, w tym głosowanie oraz komunikację z salą obrad. Korzystanie z niego jest proste – po poprawnej autoryzacji ekran akcjonariusza przedstawia dostępne menu czynności, ekran transmisji internetowej oraz zestaw dokumentów dotyczących WZ.

W opcji „Głosowanie” akcjonariusz widzi aktualnie poddawane pod glosowanie uchwały, wraz z przyciskami do oddania głosu. Jeśli podczas głosowania uchwały użytkownik jest na innym widoku, system automatycznie przełączy go na ekran głosowania, aby nie pominął żadnej z uchwał.

Przez cały czas korzystania z systemu akcjonariusz może korzystać z helpdesku – zarówno w postaci instrukcji, jak i dyżurującego operatora systemu.

Bank na swojej stronie www zamieścił pełną instrukcję korzystania z systemu https://santander.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-wza.html

System RemoteVoting dostarcza firma Net Event.