Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie FM Banku PBP SA przez nowego inwestora

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody brytyjskiemu funduszowi private equity AnaCap Financial Partners na zakup 100% akcji w FM Banku PBP SA od dotychczasowego właściciela, funduszu Abris Capital. Jednocześnie KNF udzieliła funduszowi AnaCap na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

AnaCap Financial Partners, fundusz założony w 2005 roku, specjalizuje się w inwestowaniu w europejskie firmy sektora finansowego. Firma zarządza kwotą 2,3 mld euro, a w jej portfelu są, między innymi, takie podmioty jak Mediterranean Bank na Malcie, Equa Bank (detaliczny bank w Czechach), Aldermore (bank depozytowy dla małych firm), trzej brokerzy ubezpieczeniowi (BrightSide, AssureOne i Simply Business), czy firmy zarządzające wierzytelnościami Cabot Credit Management i Apex Credit Management).

źródło: FM Bank PBP