Zintegrowany Raport Roczny ING

ING Bank Śląski opublikował Zintegrowany Raport za 2018 rok w wersji online. Po raz kolejny bank pokazuje swoje działania, łącząc dane finansowe i niefinansowe.

Zintegrowanie danych pozwala na pokazanie zależności między finansowymi a pozafinansowymi aspektami funkcjonowania ING Banku Śląskiego. Bank w raporcie prezentuje swoje wyniki finansowe, strategię, sposób zarządzania ryzykiem a także spojrzenie na rynek obecnie i w przyszłości. W publikacji opisane są również doświadczenie klienta, sposób pracy oraz odpowiedzialność społeczna. W tym roku osobny rozdział poświęcony został dodatkowo podejściu banku do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Rozbudowany został również model tworzenia wartości. Oprócz odpowiedzi na pytania: jaką wartość bank tworzy dla klientów, akcjonariuszy, pracowników i otoczenia społecznego, jak ją mierzy i jak maksymalizuje, pokazany został wkład kapitałów i ich wynik oraz ujęta została strategia, zarządzanie i ład korporacyjny a także rynek obecnie i w przyszłości.

Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2018 to interaktywne narzędzie on-line, w którym ścieżki nawigacji zostały przygotowane pod kątem potrzeb głównych interesariuszy – pracowników, klientów, przedstawicieli rynku i mediów. W ramach tego narzędzia, można również zobaczyć krótki filmik instruktażowy, jak poruszać się po raporcie.

Raport został stworzony na podstawie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC). W tym roku bank zaktualizował wytyczne w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative z GRI G4 na GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core). Raport został także poddany weryfikacji zewnętrznej wybranych wskaźników GRI.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.raportroczny.ing.pl/