Zmiana składu Rady Nadzorczej i Zarządu FM Banku PBP SA

FM Bank PBP SA („Bank”) informuje o zmianie składu Rady Nadzorczej.

Tomasz Bieske pozostanie niezależnym przewodniczącym, a Piotr Stępniak niezależnym członkiem rady nadzorczej. Dołączą do nich: Peter Cartwright i Ben Hollowood reprezentujący nowego akcjonariusza czyli AnaCap, oraz Tod Kersten będący doświadczonym międzynarodowym doradcą korporacyjnym. Rada Nadzorcza Banku informuje, że Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu Banku, w dniu 12 października 2015 r. złożył rezygnację ze stanowiska i z tym dniem Sławomir Lachowski przestał pełnić obowiązki związane z bieżącym zarządzaniem i kierowaniem Bankiem. Rada Nadzorcza Banku dziękuje Sławomirowi Lachowskiemu za jego dotychczasową pracę, osiągnięcia i kierowanie Bankiem przez okres ostatnich 26 miesięcy.

Rada Nadzorcza Banku informuje także, że na nowego Prezesa Zarządu Banku powołała Marka Kulczyckiego. W skład kierowanego przez niego Zarządu Banku wejdzie także Bartosz Chytła jako Wiceprezes i Dyrektor ds. Handlowych. W Zarządzie Banku pozostają Tomasz Maciejewski, Wojciech Papierak, Krzysztof Jaczewski oraz Krzysztof Janicki.

źródło: FM Bank