Zmiana w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

Justyna Kesler, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, złożyła dzisiaj rezygnację z pełnionej funkcji. Powodem tej decyzji jest planowane objęcie przez nią innego stanowiska w Grupie ING.

Justyna Kesler na stanowisku wiceprezesa zarządu ING Banku Śląskiego nadzorowała Piony Operacji, IT i Usług. Decyzja o rezygnacji jest związana z objęciem stanowiska w strukturach Grupy ING poza granicami Polski. Swoje dotychczasowe obowiązki będzie pełnić do końca roku.

 – Chciałbym podziękować Justynie za jej pracę oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój banku. Justyna jest związana z ING w Polsce od lat. Była z nami w okresie pionierskim, w okresie budowy banku. Razem przechodziliśmy wszystkie etapu rozwoju i zmian. Od dziesięciu lat Justyna była członkiem zarządu naszego banku. To pod jej nadzorem dokonuje się głęboka transformacja cyfrowa. Jej innowacyjne podejście do biznesu zaowocowało wdrożeniem wielu nowoczesnych rozwiązań w naszej organizacji, w tym metodologii pracy Agile. Justyna dbała o zwiększenie efektywności i jakości procesów wspierających wszystkie linie biznesowe banku. O skali wyzwań i osiągniętych sukcesów w czasie jej kadencji może świadczyć podwojenie liczby klientów obsługiwanych przez bank oraz blisko pięciokrotny wzrost wartości kredytów. Trzymamy kciuki za jej powodzenie w nowej roli w Grupie ING  – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Justyna Kesler jest związana z ING od 1991 roku. W latach 1992-2001 pracowała w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a potem w ING Banku Śląskim). Od 2004 roku nadzorowała Pion Operacji na stanowisku dyrektora zarządzającego. Do zarządu banku dołączyła 1 czerwca 2008 roku jako wiceprezes nadzorująca Piony Operacji, IT i Usług.

Justyna Kesler jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).