Zmiany w sposobie dokonywania płatności zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych (zastosowanie silnego uwierzytelniania konsumenta).