Zmiany w umowach na czas określony. Kto skorzysta?

Od 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące umów na czas określony. Pracownikom mają przynieść większą stabilność zatrudnienia. Z punktu widzenia pracodawców nielubiących zawierać umów na czas nieokreślony będą natomiast niekorzystne.

„Po pierwsze zmienia się okres trwania umów na czas określony. Nie będą one mogły być zawierane na dłużej niż 33 miesiące. Po tym okresie pracownik będzie uważany za zatrudnionego na czas nieokreślony” – mówi serwisowi infoWire.pl Piotr Kister, aplikant radcowski z kancelarii prawnej Rachelski & Wspólnicy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podpisywania czwartej kolejnej umowy z pracownikiem zatrudnionym do tej pory na czas określony – będzie ona musiała zostać zawarta na czas nieokreślony.

Inna ważna zmiana polega na tym, że obie strony będą mogły wypowiedzieć każdą umowę na czas określony, niezależnie na jak długo została zawarta. Okres wypowiedzenia będzie zależał od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosił dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące. Niestety dla pracownika niekorzystne jest to, że pracodawca będzie mógł wypowiedzieć mu taką umowę bez konieczności podania przyczyny.

źródło: InfoWire.pl