Zmiany w zarządzie Avivy

Paweł Pytel, obecnie prezes Aviva PTE, zostanie powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową grupy – ubezpieczenia na życie. Zastąpi na tym stanowisku Piotra Szczepiórkowskiego, który zakończy pracę w firmie z końcem br. Paweł Pytel będzie też nadzorował działalność Aviva PTE z ramienia głównego akcjonariusza, Aviva TUnŻ – w związku z tym zostanie powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Aviva PTE. Stanowisko prezesa Aviva PTE obejmie Marcin Żółtek, obecnie członek zarządu i dyrektor inwestycyjny.

Serdecznie dziękuję Piotrowi Szczepiórkowskiemu za jego wkład w rozwój naszej firmy. W ciągu ponad 20 lat był zaangażowany w wiele ważnych projektów i przedsięwzięć. Był między innymi prezesem naszego PTE, a przez ostatnich kilka lat odpowiadał za ubezpieczenia na życie oraz za bardzo ważny projekt retencji naszych klientów życiowych. Dziękując za wieloletnie zaangażowanie i troskę o dobro firmy, chciałbym mu również życzyć szczęśliwej realizacji jego dalszych planów życiowych i zawodowych– mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Paweł Pytel jest związany z Avivą od 15 lat. Od 2009 roku jest prezesem Aviva PTE – towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej był m. in. dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Aviva PTE. Przed przyjściem do Avivy, w latach 1995-2000 pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.

Wierzę, że jego doświadczenie związane z zarządzaniem funduszem emerytalnym przy zmieniających się wymogach regulacyjnych, oraz jego duża wiedza na temat finansów, pomoże mu z sukcesem zarządzać kluczowym obszarem biznesu Avivy – ubezpieczeniami na życie. Paweł Pytel będzie też nadzorował nasz biznes emerytalny i w związku z tym zostanie powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Aviva PTE – mówi Adam Uszpolewicz.

Marcin Żółtek od 1999 r. pracuje w Aviva PTE na stanowiskach od analityka rynku papierów dłużnych po zarządzającego portfelem papierów dłużnych i dyrektora inwestycyjnego. Od 2009 r. jest członkiem zarządu spółki. W latach 1993-1998 pracował na Wydziale Matematyki UW, którego jest absolwentem, potem przez rok w Banku Pekao SA. Ukończył też studia podyplomowe dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych na SGH.

Gratuluję Pawłowi i Marcinowi objęcia nowych odpowiedzialnych ról i życzę im wielu sukcesów w realizacji zadań – mówi Adam Uszpolewicz.

Zmiany, które wymagają uzyskania zgody KNF, wejdą w życie po dopełnieniu wymogów regulacyjnych.

źródło: Aviva