Zmiany w życiu pod stałą ochroną

Niektóre ważne wydarzenia życiowe skłaniają do refleksji nad bezpieczeństwem swoim i bliskich, co niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność wyboru spośród wielu ofert ubezpieczeniowych. A gdyby tak jedna polisa zapewniała ochronę na różne okoliczności? MetLife wprowadza właśnie do oferty ubezpieczenie ochronno – inwestycyjne Projekt Jutro, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową dopasowującą się do zmian w życiu klienta.

Projekt Jutro to ubezpieczenie na życie i gromadzenie kapitału w formie jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w jednym. Polisa zawierana jest na czas nieokreślony, a zatem chroni bezterminowo. Natomiast minimalny okres zawarcia umowy to 15 lat. Klient – zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) – może co miesiąc  dokonać zmiany wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci. A jeśli w którymś momencie ubezpieczający zdecyduje się rozwiązać umowę, otrzyma od towarzystwa środki, jakie zostały zgromadzone do tego czasu.

Wprowadzenie Projektu Jutro zostało poprzedzone badaniami oczekiwań klientów. Dzięki nim mogliśmy stworzyć takie ubezpieczenie, które dostarcza prawdziwą wartość i ochronę tego, co dla klienta najważniejsze, czyli zdrowia i życia swojego i bliskich. Nie tylko w momencie zakupu ubezpieczenia ale również w trakcie kolejnych etapów i zmian w jego życiu – wyjaśnia Rafał Piotrowski, Dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu Produktów w MetLife.

Niezmiennie ważne zdrowie

Jedną z dodatkowych opcji jest ochrona zdrowia klienta. Takie rozszerzenie zapewnia wypłatę świadczenia w sytuacji poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, a także w razie konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej.

Mały człowiek – duża zmiana

Klienci, którzy posiadają dzieci mogą zapewnić im ochronę na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW, groźnej choroby, pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW bądź choroby. Ochrona obejmuje również zdarzenia takie jak złamania czy oparzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem. Warto podkreślić, że jeżeli w okresie wakacji – od 1 lipca do 31 sierpnia – kiedy aktywność fizyczna dzieci jest szczególnie zwiększona, doszłoby do nieszczęśliwego wypadku i w jego konsekwencji do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa, złamania bądź oparzenia, kwota wypłaty będzie automatycznie podwajana. W trudnej sytuacji związanej z nieszczęśliwym wypadkiem dziecka, nie tylko w czasie wakacji, ale w całym okresie obowiązywania ubezpieczenia, pomocą dla rodziców będą dołączone bezpłatne usługi assistance w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego. Obejmuje on m.in. wizyty u lekarzy specjalistów,  badania, zabiegi rehabilitacyjne, pomoc w nauce czy całodobowy serwis informacyjny. Powypadkowy Pakiet Medyczny realizowany jest przez współpracującą z towarzystwem zewnętrzną firmę.

Finansowe bezpieczeństwo, na „wszelki wypadek”

Do wyboru klienta są 4 pakiety dodatkowe: ochrona zdrowia, ochrona dla dziecka i dwa rodzaje ochrony wypadkowej. Co pięć lat zakres udzielanej w ramach tych pakietów ochrony może być zmieniany przy zachowaniu prawa do premii pięcioletniej. Premia ta wynosi 20% składek za każde 5 lat obowiązywania dedykowanej umowy dodatkowej i jest dopisywana do rachunku, na którym gromadzony jest kapitał, pod warunkiem, że przez ten czas nie zostało wypłacone żadne świadczenie z danej umowy dodatkowej.

Obok wspomnianych powyżej opcji ochronnych klienci otrzymują bezpłatnie administrowany rachunek dodatkowy, służący doraźnemu lokowaniu i swobodnemu inwestowaniu bieżących indywidualnych nadwyżek finansowych. Warto podkreślić, że w razie braku terminowego opłacenia składki na ubezpieczenie ubezpieczyciel potrąci odpowiednią kwotę z wartości tego rachunku w celu zachowania kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dla klienta.

Myśląc o przyszłości staramy się przewidywać zarówno te gorsze, jaki pozytywne scenariusze Z tego powodu w naszym ubezpieczeniu Projekt Jutro nie mogło również zabraknąć rachunku, na którym gromadzone będą środki w postaci jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. na tzw. czarną godzinę lub na realizację jakiegoś przyjemnego celu lub marzenia – dodaje Przemysław Świder, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu Produktów Inwestycyjnych w MetLife.

Interaktywne planowanie

Wraz z wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia  Projekt Jutro, towarzystwo uruchomiło dedykowaną stronę internetową www.projektjutro.metlife.pl, na której odwiedzający mogą w interaktywny sposób skonstruować swoją listę postanowień na przyszłość, a dzięki przejrzystej grafice poznać koncepcję ubezpieczenia.

Projekt Jutro dostępny jest w sieci agencji i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

źródło: MetLife