Agencja S&P podtrzymała ocenę ratingową PZU na poziomie A-

Agencja S&P Global Ratings opublikowała dziś raport analityczny dla Grupy PZU (PZU SA i PZU Życie SA), podtrzymując dla niej ocenę ratingową na poziomie A- z perspektywą stabilną. Uzasadniając ocenę dla PZU, jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym, analitycy Standard & Poor’s wskazują na dwa kluczowe aspekty: utrzymanie przez PZU dobrych wyników finansowych oraz stabilnej pozycji kapitałowej. Przewidują, że dominująca pozycja rynkowa Grupy PZU, rozpoznawalna marka oraz zdywersyfikowana struktura konglomeratu pozwolą jej na kontynuację wzrostu, zarówno na rynkach lokalnych jak i zagranicznych.

Raport S&P prognozuje, że zysk netto PZU w latach 2021-2022 pozwoli mu na osiągnięcie wysokiego poziomu rentowności kapitału własnego (ROE). Analitycy agencji podkreślili, że w trudnym dla PZU roku 2020, w którym wynik Grupy został obciążonym odpisami bankowymi w kwocie 1,3 mld zł, zwrot na kapitale wyniósł 10,9%, czyli powyżej średniej osiągniętej przez spółki z grupy porównawczej. Było to możliwe dzięki utrzymaniu bardzo dobrych rentowości na podstawowej działalności ubezpieczeniowej. W analizowanej perspektywie S&P zakłada utrzymanie przez PZU tego trendu, który dodatkowo powinien być wzmocniony rosnącą kontrybucją działalności bankowej do wyniku Grupy. Jako najbardziej perspektywiczne obszary działalności Grupy PZU w latach 2021-2022 raport S&P wskazuje biznes ubezpieczeniowy, zarządzanie aktywami i obszar usług zdrowotnych.

Bardzo mocną stroną Grupy PZU jest jej siła kapitałowa, której ocena na koniec 2020 roku, wynikająca z modelu S&P, plasuje się poziomie AAA. – W październiku wypłaciliśmy rekordową w tym roku na warszawskiej giełdzie dywidendę. Do akcjonariuszy PZU trafiły w sumie ponad 3 mld zł, a stopa dywidendy wyniosła 9%. Zgodnie z aktualną strategią, w najbliższych latach PZU pozostanie spółką dywidendową, przeznaczając na ten cel co roku od 50% do 100% zysku netto. Dlatego zachowanie odpowiednich buforów kapitałowych ma dla nas najwyższy priorytet. Ocenienie przez S&P siły kapitałowej PZU na poziomie AAA w połączeniu z tym, że nasz wskaźnik wypłacalności Solvency II znacznie przekracza 200%, pokazuje, że jesteśmy gotowi na najróżniejsze scenariusze dla rynku kapitałowego i całej gospodarki – i odporni na te negatywne – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Grupy.

S&P Global Ratings ocenia PZU od roku 2004 i ocena ta nigdy nie znalazła się poniżej poziomu A-. Jak zaznacza agencja, dopuszcza podniesienie oceny ratingowej PZU w przypadku zaistnienia zdarzeń mających pozytywny wpływ na rentowność głównych linii biznesowych oraz stabilność kapitałową PZU. Dla przyszłej oceny będzie również ważna adaptacja banków Grupy PZU do fazy cyklu gospodarczego oraz odzwierciedlenie podwyżek stóp procentowych w zyskach banków – i rosnąca w efekcie kontrybucja działalności bankowej do wyniku Grupy.

ŹRÓDŁOPZU