Pełna ochrona przed rezygnacją lub przerwaniem podróży – nowy produkt w ofercie Nationale-Nederlanden

Planowanie podróży w związku z wieloma nieprzewidzianymi zdarzeniami może być wyzwaniem. Nationale-Nederlanden, aby zagwarantować wsparcie, wprowadza do oferty polisę ochrony oraz zwrotu kosztów w takich sytuacjach. Już teraz klienci mogą korzystać z ubezpieczenia rezygnacji lub przerwania podróży, które działa zarówno dla wyjazdów zagranicznych, jak i wewnątrz kraju. Nowy produkt oferuje niezawodną ochronę, dając podróżnym komfort i poczucie bezpieczeństwa w obliczu takich wydarzeń jak np. choroba (w tym choroba przewlekła, pandemiczna lub epidemiczna taka jak COVID – 19), wypadek, zmiana miejsca pracy, kradzież dokumentów, a nawet strajk.

Planowanie wolnego czasu jest przyjemną aktywnością, która z założenia ma się odbyć bez żadnych przeszkód. Niestety, ostatnie lata wyraźnie pokazały, że wiele może się zmienić, co bezpośrednio w większym lub mniejszym stopniu zakłóca plany wyjazdowe. Nationale-Nederlanden z myślą o potrzebach swoich klientów oraz zmieniających się okolicznościach wprowadziło do swojej oferty nowe ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży. Jest to kompleksowy produkt, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe w przypadku nieoczekiwanych sytuacji, które powodują konieczność rezygnacji z podroży lub jej przerwania i stanowi niezastąpiony instrument ochrony dla podróżujących. Z badań ubezpieczyciela wynika, że aż dwie trzecie Polaków skorzystałoby z takiej polisy, która gwarantuje zwrot kosztów zaplanowanego wcześniej wyjazdu.

W Nationale-Nederlanden chcemy wspierać naszych klientów i kompleksowo myślimy o ich bezpieczeństwie. Uważnie przyglądamy się ich oczekiwaniom i potrzebom. Z naszych ostatnich badań wynika, że ponad 1/3 Polaków zrezygnowała z wyjazdu z powodu nieprzewidzianych sytuacji. Najczęściej przyczyną była choroba i kwestie rodzinne. Dlatego też wdrożyliśmy ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży, które ich chroni przed takimi sytuacjami. Naszym celem jest umożliwienie spokojnego planowania wypraw przez klientów,  zwiększenie ich komfortu,  aby mogli cieszyć się swoimi podróżami z pełnym poczuciem ochrony – mówi Iwona Debis, menadżerka ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

Ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży gwarantuje ochronę w przypadku sytuacji związanych ze zdrowiem, pracą, problemami z podróżą, sprawami sądowymi lub innymi zdarzeniami niezależnymi od podróżujących jak np. odwołane loty wskutek wybuchu wulkanu, szkoda w miejscu zamieszkania, strajk lub awaria pojazdu. Produkt dostępny jest w trzech opcjach: rezygnacja z podróży, przerwanie podróży lub rezygnacja i przerwanie podróży. Maksymalna suma ubezpieczenia za jedną podróż, którą może zostać objęty uczestnik to 30000 zł. W nowym produkcie Nationale-Nederlanden ochrona obejmuje zarówno osobę ubezpieczoną, jak i współuczestników wyjazdu i ich osoby bliskie.  Umowa obowiązuje zarówno na wyjazdy na terenie kraju, jak i za granicą.

Jedną z głównych zalet nowego produktu jest bardzo szeroki katalog zdarzeń, z powodu których klient może zrezygnować z podróży lub ją przerwać. Polisa została zaprojektowana tak, aby przekroczyć granice tradycyjnych ofert dostępnych na rynku. 1/3 Polaków uważa zwrot kosztów w razie niespodziewanych zdarzeń za istotny element polisy. Dlatego u nas, dzięki szerokiemu zakresowi, obejmującemu zarówno typowe sytuacje takie jak zachorowania i wypadki oraz niecodzienne zdarzenia, takie jak rozwód, kradzież dokumentów, czy nieuzyskanie wizy wjazdowej, zapewniamy podróżującym bezpieczeństwo finansowe. Niezależnie od tego, czy planują wyprawę za granicę, czy w Polsce, nasze ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży, zapewni kompleksową i skuteczną ochronę przed lub w trakcie wyjazdu – mówi Mateusz Rostek, menadżer ds. produktu w Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden kontynuuje rozwijanie swojej oferty ubezpieczeń turystycznych, aby kompleksowo zabezpieczyć klientów w razie niespodziewanych zdarzeń. Produkt gwarantuje  zwrot poniesionych kosztów w razie konieczności rezygnacji z wyjazdu lub jego przerwania. Ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży jest dostępne dla klientów od 13 lipca.
Wszystkie szczegóły na temat nowego produktu oraz pełne OWU znajduje się na stronie www.nn.pl.
ŹRÓDŁONationale-Nederlanden