ZWYCIĘZCY 2022

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA & NAJLEPSZA APLIKACJA MOBILNA

NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - w tej kategorii zbadano 13 banków, oceniając funkcjonalności i przyjazność dostępu do konta przez bankowość internetową. Serwisy transakcyjne oceniały zróżnicowane...