10 proc. na Lokacie urodzinowej IKO – nowa oferta i zmiany w ofercie lokat PKO Banku Polskiego

  • Od 1 czerwca br. PKO Bank Polski oferuje nową, 6-miesięczną Lokatę urodzinową IKO.
  • Oprocentowanie lokaty może sięgnąć 10 proc. w skali roku po spełnieniu co najmniej jednego z trzech warunków w aplikacji mobilnej.
  • Od 1 czerwca br. bank wprowadza zmiany w dotychczasowej ofercie lokat.

Od 1 czerwca br. PKO Bank Polski wprowadza w aplikacji mobilnej nową, 6-miesięczną Lokatę urodzinową IKO. Jej oprocentowanie może osiągnąć 10 proc. w skali roku, jeśli zakładający lokatę spełni co najmniej jeden z 3. warunków: zakupi w aplikacji mobilnej IKO jednostki uczestnictwa dowolnego funduszu PKO TFI lub dowolne ubezpieczenie od PKO Ubezpieczenia, albo uruchomi w IKO dowolne zlecenie stałe z konta. Jeden z tych warunków należy spełnić do 31 października br. Bez spełnionego warunku oprocentowanie Lokaty urodzinowej IKO wyniesie 5 proc. w skali roku.

– Modyfikujemy ofertę depozytów odpowiednio do zmian na rynku, cały czas dbając o jej atrakcyjność. Lokata urodzinowa IKO jest atrakcyjną propozycją dla osób chcących korzystnie ulokować swoje oszczędności a jednocześnie zwraca ich uwagę na inne elementy naszej oferty, które mogą być równie interesujące. Wszyscy, którzy są zainteresowani ulokowaniem swoich oszczędności na nowej lokacie PKO Banku Polskiego nie powinni czekać z decyzją – powiedział Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Zmiany w ofercie lokat PKO Banku Polskiego

Posiadacz indywidualnego konta w PKO Banku Polskim może założyć jedną Lokatę urodzinową IKO. W przypadku osób mających wspólne konto – lokatę może założyć jedna osoba. Na lokacie tej można ulokować maksymalnie 50 tys. zł (minimalna wpłata to 1 tys. zł.). Na czas trwania oferty Lokaty urodzinowej IKO zostaje zawieszona możliwość otwierania Lokaty mobilnej. Ponadto bank wycofuje z oferty lokatę na dzień dobry dla nowych klientów oraz obniża oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty na nowe środki – z 7 do 6 proc. dla Klientów Indywidualnych i 7,5 do 6,5 proc. dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

U seniorów i Autolokacja bez zmian

Bez zmian – 6 proc. w skali roku – pozostaje oprocentowanie rocznej lokaty dla seniorów: Lokata 60+ oraz 6-miesięcznej lokaty w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Autolokacja III – 8 proc. w skali roku. Autolokacja jest interesującą propozycją dla klientów chcących spróbować alternatywnej, w stosunku do lokat, formy oszczędzania jaką są fundusze inwestycyjne PKO TFI. Pozwala ona na stopniowe przeniesienie oszczędności z lokaty na jednostki uczestnictwa funduszy. Minimalna wpłata na Autolokację III to 10 tys. zł, z czego w momencie uruchomienia programu i cyklicznie co miesiąc, 1/7 lokaty bankowej jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Takie rozwiązanie pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Po 6 miesiącach cała kwota jest ulokowana w funduszu, a odsetki z lokaty są wpłacane na konto posiadacza Autolokacji III.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski