13. edycja Programu Grantów Lokalnych: Bank BNP Paribas przyznał organizacjom pozarządowym 50 grantów o łącznej wartości 300 tys. zł

Bank BNP Paribas przekazał lokalnym organizacjom pozarządowym 300 000 zł w tegorocznej edycji Programu Grantów Lokalnych. Już po raz 13. wsparcie ze strony banku przyczyni się do tworzenia pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, umożliwiając realizację istotnych dla nich działań.

Program Grantów Lokalnych to inicjatywa realizowana przez Bank BNP Paribas od 2011 r. Jej celem jest wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych, które w ramach programu mogą otrzymać finansowe wsparcie dla realizacji swojej statutowej działalności. W tegorocznej 13. edycji 50 organizacji pozarządowych otrzymało granty na łączną kwotę 300 00 tys. zł.

– Nasze zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności to konkretne działania, które napędzają pozytywne przemiany w społecznościach, z którymi jesteśmy związani. Od inauguracji programu na realizację działań społecznych Bank BNP Paribas przekazał w sumie 3,2 mln zł., przyznając łącznie 930 grantów. Tegoroczna liczba zgłoszeń stanowi potwierdzenie, że nasze wsparcie jest nadal potrzebne i doceniane. Działając wspólnie, jesteśmy w stanie osiągać lepsze efekty, prowadzić skuteczne inicjatywy edukacyjne, integrować społeczności i efektywnie rozwiązywać problemy – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas i dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas dopasowuje cele szczegółowe poszczególnych edycji Programu Grantów Lokalnych, by jak najlepiej odpowiadały bieżącym wyzwaniom społecznym.

– We wszystkie projekty w ramach Programu Grantów Lokalnych angażują się nasi pracownicy Sieci Sprzedaży oraz Lokalni Ambasadorzy Banku, którzy od lat udowadniają, że są osobami o wielkim sercu. To prawdziwi liderzy społeczni, gotowi oddać część swojego czasu i energii na rzecz inicjatyw wspierających wartości, które reprezentuje bank. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi podejmują liczne inicjatywy, będące odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w najbliższym otoczeniu – angażują się w projekty wspierające rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, kobiety wracające po urlopie macierzyńskim na rynek pracy czy troskę o integracje międzypokoleniowe. To zaangażowanie przynosi Lokalnym Ambasadorom Banku ogromną satysfakcję i sprawia, że Program jest bardzo skutecznym narzędziem tworzenia pozytywnych zmian – mówi Renata Rybarczyk, dyrektorka Biura Wsparcia Transformacji Sieci w Banku BNP Paribas.

Projekty, które otrzymały wsparcie finansowe w tegorocznej edycji Programu Grantów Lokalnych, obrazują szeroki zakres i różnorodność potrzeb społeczności lokalnych w całym kraju. Wśród nich znajduje się realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, remont świetlicy wiejskiej oraz budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Ponadto, wsparte zostaną np. organizacja integracyjnych zajęć szachowych dla dzieci z rodzin uchodźczych, warsztaty ekologiczno-przyrodniczo-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnościami, cykl zajęć sportowych aqua aerobik dla kobiet chorych na raka oraz projekt skierowany do kobiet, które po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka napotykają trudności w powrocie na rynek pracy. Projekty będą realizowane w bieżącym roku kalendarzowym.

ŹRÓDŁOBank BNP Paribas