17 PROJEKTÓW W KONKURSIE „ZMIENIAJ ŚWIAT WOKÓW SIEBIE” BANKU BPH

Siedemnaście projektów rewitalizacji bądź ulepszenia przestrzeni miejskich przeszło pierwszy etap konkursu „Zmieniaj świat wokół siebie”, organizowanego przez Bank BPH. Teraz internauci wybiorą trzy finałowe, a następnie projekt zwycięski, którego realizację bank wesprze kwotą 40 tysięcy złotych.

Bank BPH jest organizatorem inicjatywy „Make Life Fair – zmieniaj świat wokół siebie”. To pomysł banku na włączenie się w życie miejskie, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ulepszaniu miejskiej przestrzeni.

W bieżącej, już drugiej edycji udział wzięły organizacje pozarządowe, które zgłosiły w sumie osiemnaście projektów. Do kolejnej rundy jury zakwalifikowało siedemnaście, najwięcej z Warszawy, Krakowa i Poznania. Są wśród nich pomysły aktywizujące i angażujące lokalne społeczności, projekty aranżacji zieleni, rewitalizacji terenów rekreacyjnych, renowacji przestrzeni miejskich, edukacyjne, prozdrowotne, w tym takie, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Opisy wszystkich projektów zostały udostępnione w specjalnej aplikacji konkursowej na facebookowym profilu akcji Make Life Fair. Na kolejnym etapie, do 21 czerwca, zostaną one poddane pod głosowanie internautów. Trzy projekty o największej liczbie głosów znajdą się w finale, w którym ponownie internauci zadecydują, który projekt zwycięży. Zwycięzcę poznamy 7 lipca br.

Na realizację zwycięskiego projektu Bank BPH przeznaczy 40 tys. zł. „Zmieniaj świat wokół siebie” to już druga edycja z tego cyklu. W pierwszej, jesienią ubiegłego roku, zwyciężył projekt odnowienia warszawskiego neonu Kioskarz z lat 60. ubiegłego stulecia. Bank BPH sfinansował jego renowację, a neon wrócił na swoje miejsce na ulicy Marszałkowskiej.

„Zmieniaj świat wokół siebie” to nie jedyne działanie realizowane przez Bank BPH w ramach strategii fair play. Bank konsekwentnie rozwija zasady fair play, czyli zobowiązania z zakresu odpowiedzialnej bankowości składane klientom. Z kolei pracownicy banku od lat angażują się w liczne akcje wolontariackie, pomagając społecznościom w działaniach z zakresu ochrony środowiska, edukacji, zdrowia a także promowania postaw fair. Taki cel ma również ogólnopolska akcja Zwykły Bohater, którą Bank BPH, wspólnie z telewizją TVN i Onet.pl, zorganizował już cztery razy z rzędu.

Więcej informacji o różnorodnych projektach z zakresu odpowiedzialnej bankowości oraz wspierających lokalne inicjatywy realizowanych przez Bank BPH pod wspólnym hasłem fair play, można znaleźć na specjalnej podstronie w serwisie banku >> bph.pl\bank-fair.

źródło: Bank BPH