2/3 naukowców przekonanych, że współpraca uczelni i biznesu to priorytet

Promowanie dostępu do rynku pracy dzięki umowom z przedsiębiorcami, digitalizacja zasobów i lepsze zaplecze do badań naukowych – to priorytety dla uczelni wyższych wskazane przez naukowców z całego świata zapytanych przez IPSOS. Wyniki badań to element przygotowań do IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów w Salamance, które zaczęło się 21 maja i potrwa do 22 maja. Główne zagadnienia, które poruszą naukowcy to: digitalizacja, badania naukowe i wpływ kształcenia wyższego na społeczeństwo. Patronem wydarzenia jest Grupa Santander.

Badanie IPSOS[1] przeprowadzono na ponad 9 tys. członków społeczności akademickich w 19 krajach. Wynika z niego, że według naukowców trzy najważniejsze zadania jakie ma przed sobą uniwersytet to: kształcenie specjalistów w swoich dziedzinach, digitalizacja zasobów naukowych oraz promowanie dostępu do rynku pracy m.in. poprzez umowy zawierane z przedsiębiorcami. Dzięki temu szkoły wyższe mają wpływ na kształtowanie społeczeństwa i mogą łatwiej odpowiadać na zmieniające się otoczenie. Kluczowy jest również łatwy dostęp do badań naukowych, które powinny być lepiej dofinansowane.

TOP3 w Salamance: digitalizacja, badania i społeczeństwo

IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance „Universia 2018” zorganizowano pod hasłem „Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość”. Ponad 600 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z 26 krajów bierze udział w debatach skupionych wokół trzech głównych tematów: „Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym”, „Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?” oraz „Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny i terytorialny”.

Tłem do rozmów są wyniki badania IPSOS. Opinie ankietowanych na temat dostępu do rynku pracy zostaną omówione podczas dyskusji, w jaki sposób uczelnie wyższe mogą wpłynąć na rozwój społeczeństwa w XXI wieku. Członkowie społeczności akademickiej zainicjują także debatę na temat digitalizacji zasobów dydaktycznych, w tym w kontekście programów do nauczenia online. Ostatnia dyskusja skupi się na dostępie do większej ilości zasobów i lepszego zaplecza dla badań naukowych.

Walka o uniwersytet przyszłości

Celem spotkania w Salamance jest wypracowanie wizji uniwersytetu przyszłości, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby społeczne i rynku pracy, miał lepsze zaplecze do badań naukowych oraz będzie zdigitalizowany. Dyskusje będzie można śledzić w mediach społecznościowych lub na oficjalnej stronie poświęconej wydarzeniu: www.universiasalamanca2018.com. Na koniec opublikowany zostanie „List z Salamanki”, zawierający główne wnioski i propozycje działań w dążeniu do stworzenia uniwersytetu przyszłości oraz realizacji misji uczelni wyższych.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Grupy Santander, która według raportu Varkey/UNESCO-Fortune 500 jest największym na świecie mecenasem nauki.

Poprzednie edycje programu Universia odbywały się w Río de Janeiro (Brazylia, 2014), Guadalajarze (Meksyk, 2010) oraz w Sevilli (Hiszpania, 2005).

[1] Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów indywidualnych w dniach 11.02-5.03.2017 w 19 krajach (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Salwador, Hiszpania, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Dominikana, Urugwaj) na próbie 9343 respondentów.

ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK