2 mld zł zysku przy wysokich kosztach ryzyka prawnego – PKO Bank Polski przedstawił wyniki za I półrocze 2023 r.

  • Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w pierwszym półroczu 2023 r. przekroczył 2 mld zł, mimo istotnego obciążania wyniku kosztami ryzyka prawnego frankowych kredytów hipotecznych. Rentowność w okresie pierwszego półrocza mierzona zwrotem z kapitału (ROE) wyniosła 10,6 proc.
  • Grupa systematycznie zwiększała skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 7,3 proc. r/r i osiągnęły poziom 461 mld zł. Finansowanie udzielone klientom wzrosło o 3,7 proc. do 255 mld zł, a pozyskane oszczędności o 15,4 proc. osiągając 491 mld zł.
  • W I półroczu 2023 r. bank odnotował solidny, dwucyfrowy wzrost finansowania w sektorze korporacyjnym, który osiągnął 14,6 proc. r/r. O ponad 29 proc. zwiększyła się łączna sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.
  • Dochody z działalności podstawowej wzrosły o 20,6 proc. Wynik odsetkowy kontynuował wzrost o 29,3 proc. r/r, m.in. dzięki dalszej poprawie marży odsetkowej w okresie pierwszego półrocza do poziomu 4,31 proc., natomiast wynik z opłat i prowizji pozostawał stabilny r/r dzięki wzrostowi dochodów z działalności bankowej kompensującym niższe dochody z funduszy i działalności maklerskiej.
  • Bank wykazywał się bardzo dobrą efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł w okresie I półroczu 2023 r. 32,9 proc.
  • Bank kontynuował transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO i ofertę usług dodanych w ramach technologii VAS HUB. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec I półrocza 2023 r. przekroczyła poziom 7,6 mln. Bank wprowadził także nowe udogodnienia w aplikacji dla dzieci w ramach PKO Junior.
  • PKO Bank Polski aktywnie włączył się w realizację programu Pierwsze Mieszkanie. Klienci banku mogą skorzystać zarówno z Bezpiecznego kredytu 2 proc. jak i zakładać Konta Mieszkaniowe w ramach programu.

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2023 r. wyniósł 2 041 mln złotych. Bank o ponad 20 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 461 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,8 miliona. Bank wykazywał się również wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 32,9 proc. Wskaźnik kosztów ryzyka osiągnął poziom 53 pb, a NPL po spadku o 20 pb r/r uplasował się na poziomie 3,64 proc. Bank kontynuował transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO i ofertę usług dodanych w ramach technologii VAS HUB. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec I półrocza 2023 r. osiągnęła poziom 7,6 mln. W lipcu 2023 r. PKO Bank Polski aktywnie włączył się w realizację programu Pierwsze Mieszkanie. Klienci banku mogą skorzystać zarówno z Bezpiecznego kredytu 2 proc. jak i zakładać Konta Mieszkaniowe w ramach programu.

– W pierwszym półroczu 2023 r. PKO Bank Polski osiągnął bardzo dobre i satysfakcjonujące wyniki. Dzięki rekordowemu poziomowi dochodów, wysokiej efektywności operacyjnej i znakomitemu zarządzaniu ryzykiem skompensowaliśmy istotny wzrost kosztów rezerw na ryzyko prawne kredytów frankowych. Ostatnie miesiące były także czasem, w którym systematycznie i z sukcesami realizowaliśmy założenia strategii banku na lata 2023-2025. PKO Bank Polski wykazał się także po raz kolejny sprawnością organizacyjną i umiejętnością odpowiadania na potrzeby Polaków, czego dowodem jest udział banku w programie Pierwsze Mieszkanie. Bardzo dziękuje za zaangażowanie i solidną, codzienną pracę wszystkim pracownikom PKO Banku Polskiego – podkreślił Dariusz Szwed, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Solidne wyniki mimo rezerw na ryzyko prawne w wysokości 3,4 mld zł

Zysk netto PKO Banku Polskiego w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 2,04 mld złotych. Oznacza to wzrost o 10,6 proc r/r, mimo istotnego obciążenia wyniku kosztami ryzyka prawnego zawiązanego z frankowymi kredytami hipotecznymi. Raportowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w I półroczu 2023 r. wyniósł 10,6 proc., a po wyłączeniu pozycji nadzwyczajnych 22,3 proc. W pierwszej połowie roku PKO Bank Polski odnotował także znaczący wzrost dochodów z działalności podstawowej przekraczający 20 proc. oraz prawie 30 proc. wzrost wyniku odsetkowego. Marża odsetkowa wzrosła do 4,31 proc.

Dynamiczny wzrost skali biznesu – kredyty i depozyty

Wyniki banku wspierała wysoka efektywność kosztowa oraz dynamiczny wzrost skali biznesu. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w I półroczu 2023 r. wyniósł 32,9 proc. pomimo widocznej presji cenowej. Aktywa Grupy osiągnęły wartość 461 mld zł, a liczba klientów wyniosła 11,8 mln. Oszczędności klientów wzrosły o ponad 15 proc. r/r do 491 mld zł, a finansowanie udzielone klientom sięgnęło 255 mld zł. O ponad 29 proc. r/r zwiększyła się sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, a wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 14,6 proc. r/r. Dynamicznie rosły także depozyty ludności przekraczając 265 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 24 proc r/r.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz utrzymanie silnej pozycji kapitałowej

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego uplasował się na koniec I półrocza 2023 r. na rekordowo niskim poziomie 3,64 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,53 proc. Odzwierciedla to dalszą poprawę jakości aktywów oraz wzrost poziomu pokrycia rezerwami. Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową. Wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 18,75 proc., wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych. Bank rozwijał wykorzystanie sztucznej inteligencji w ocenie ryzyka kredytowego zarówno w obszarze decyzji kredytowych, jak i wsparcia windykacji i monitorowania portfeli kredytowych. Celem na 1 kwartał 2024 roku jest osiągnięcie poziomu 70 proc. wsparcia przez sztuczna inteligencję i narzędzia Machine Learning (ML) decyzji kredytowych w segmencie firm i przedsiębiorstw.

Lider transakcyjności mobilnej, atrakcyjny dla młodych klientów

PKO Bank Polski od lat znajduje się w czołówce banków oferujących nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów w każdym przedziale wiekowym. Od ponad 10 lat rozwija aplikację mobilną IKO i ofertę PKO Junior. Obecnie aplikacja IKO posiada ponad 100 funkcji oraz oferuje szeroki wachlarz usług, w tym poza bankowych w ramach technologii VAS HUB. Są to rozwiązania z zakresu m.in. telemedycyny oraz cyberbezpieczeństwa. Na koniec czerwca 2023 roku liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 7,6 mln, a kwartalna liczba transakcji sięgnęła 212 milionów. Bank rozwija także ofertę PKO Junior, która zyskała nowoczesny wygląd i kolejne funkcje. Z oferty PKO Junior skorzystało już 730 tys. dzieci.

Bezpieczny kredyt 2 proc. i 31 tys. ugód frankowych

Od 3 lipca 2023 r. klienci zainteresowani skorzystaniem z Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% mogą składać wnioski o kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim. Aktualnie złożono ponad 13 tys. wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. Oznacza to, że 7 na 10 wniosków dotyczących kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim, to wnioski w ramach programu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tys. zł. W I półroczu 2023 r. PKO Bank Polski kontynuował także oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Do końca I półrocza 2023 roku prawie 32 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca przekroczyła 31 tys.
Prezentacja wyników PKO Banku Polskiego, plik PDF – kliknij tutaj
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski