Akcjonariusze BOŚ podejmą decyzję w sprawie Programu Ugód za cztery tygodnie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrona Środowiska przełożyło na 26 kwietnia 2021 r. głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do Programu Ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe.

Przerwa w obradach NWZ BOŚ związana jest przede wszystkim z przełożeniem rozprawy Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów walutowych i rozliczeń między bankami a kredytobiorcami. Pierwotnie była ona zaplanowana na 25 marca, jednak termin ten został przesunięty na 13 kwietnia br. Przyjmuje się, że stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy ukształtuje kierunki orzecznictwa sądów powszechnych i może wpłynąć na ocenę rozważanych propozycji ugodowych zarówno przez kredytobiorców, jak i banki.

Zgodnie z porządkiem obrad i zaprezentowanymi projektami uchwał, podczas NWZ zwołanego na 30 marca 2021 r. i kontynuowanego 26 kwietnia br., Akcjonariusze BOŚ mają postanowić, czy Bank będzie mógł zawierać ugody z klientami, którzy podpisali z nim umowę kredytową lub wzięli pożyczkę zabezpieczone hipotecznie i denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej. Przygotowywany Program Ugód zakłada rozliczenie ww. kredytów lub pożyczek w taki sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami lub pożyczkami w złotych, co jest zgodne z propozycjami przedstawionymi przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Warunki, na jakich będą zawierane ugody, po ich przygotowaniu przez Zarząd BOŚ, zostaną przekazane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.Bank Ochrony Środowiska S.A.

Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 23,2 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe. Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

30 marca br. Akcjonariusze podjęli również decyzję o zmianie zapisów Statutu BOŚ w celu dostosowania określonego w nim przedmiotu działania Banku do bieżących potrzeb i planów
biznesowych, m.in. zaplanowanego wdrożenia usługi mojeID.

ŹRÓDŁOBOŚ