Aż 98% zgłoszeń od potencjalnie nowych klientów w nowym systemie CRM w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy zanotował prawie 10-krotny wzrost konwersji od pierwszego kontaktu z Klientem do sprzedaży produktów i usług w pierwszym pełnym miesiącu po wdrożeniu CRM  w chmurze obliczeniowej. Nowoczesne technologie pomagają w Banku Pocztowym zwiększyć liczbę nowych klientów oraz sprzedaż nowych produktów. W nowym systemie liczba rejestrowanych zgłoszeń od klientów wzrosła o 36,8%, w porównaniu do średniego miesięcznego wyniku w 2022 roku, a wiadomości od nowych klientów stanowiły 97,8 % zgłoszeń. Zarząd Banku jest przekonany, że w średnioterminowej perspektywie  wdrożenie systemu Dynamics CRM przełoży się dynamiczny wzrost liczby klientów oraz sprzedaży produktów. Partnerem wspierającym wdrożenie systemu CRM firmy Microsoft jest PwC Polska.

Bank Pocztowy w ubiegłym roku wdrożył system CRM. Jest on oparty o rozwiązanie Microsoft w chmurze obliczeniowej i pozwala skutecznie zarządzać zgłoszeniami od aktualnych oraz potencjalnych klientów Banku. Wprowadzenie nowoczesnej technologii umożliwiło klientom łatwiejsze złożenie wniosku o kredyt lub założenie konta (poprzez formularze na stronie internetowej Banku oraz porównywarki współpracujące z Bankiem). Liczba pozyskiwanych tą drogą kontaktów do klientów na koniec 2022 roku przekroczyła 18 tys. obsłużonych zgłoszeń. W większości (97,8%) były to zgłoszenia od klientów nowych, którzy dotąd nie korzystali z oferty Banku Pocztowego.

– Bank Pocztowy podjął decyzję o objęciu CRM-em 100% sieci sprzedaży tak, aby każdy konsultant i doradca mógł w pełni korzystać z nowoczesnych narzędzi. Już w pierwszym miesiącu po wdrożeniu nowatorskich możliwości liczba rejestrowanych zgłoszeń wzrosła o 36,8%, w porównaniu do średniego miesięcznego wyniku w 2022 roku. Wprowadzona chmura obliczeniowa CRM daje podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej na bardzo wymagającym rynku usług bankowych. Dzięki wdrożonemu systemowi możemy w maksymalnie krótkim czasie przygotowywać najlepsze rozwiązania dla klientów oraz zaproponować ofertę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb. Jesteśmy przekonani, że w średnioterminowej perspektywie wprowadzenie systemu CRM jeszcze bardziej przełoży się na dynamiczny wzrost liczby klientów oraz sprzedaży produktów. Zachęceni sukcesem kolejnego etapu odważnie patrzymy w przyszłość i planujemy dalszy rozwój, który ma nas doprowadzić do pełnej migracji klientów i procesów do nowego CRM z wykorzystaniem funkcjonalności „klient 360” i automatyzacji dużej części działań – mówi Michał Leski, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego.    

Bank Pocztowy wdrażając system CRM stał się jednym z pierwszych banków, które korzystają z rozwiązań typu cloud na rzecz budowania relacji ze swoimi klientami i odpowiadania na ich potrzeby. Wprowadzenie narzędzi chmurowych w instytucji bankowej było poważnym wyzwaniem organizacyjnym i technicznym. Od samego początku cały proces realizowano w zgodzie z prawem bankowym i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Cyfrowa przestrzeń do pracy i współpracy Office 365 oferuje narzędzia umożliwiające wymianę wiedzy oraz komunikację, co sprzyja dalszemu procesowi rozwoju innowacji. Partnerem wspierającym wdrożenie systemu CRM jest firma PwC Polska, z którą w ostatnich miesiącach wspólnie wypracowano szereg dodatkowych rozwiązań umożliwiających dodanie do CRM nowych źródeł pozyskiwania zgłoszeń.

 – Bank Pocztowy jest jednym z pierwszych banków na polskim rynku, który z sukcesem wdraża system CRM w chmurze w obszarze bankowości detalicznej. Zaletą  rozwiązań chmurowych jest to, że można je szybko rozbudowywać o kolejne funkcjonalności i tym samym odpowiadać na zapotrzebowanie klientów i rynku. Co ważne, CRM w chmurze nie wymaga inwestycji w infrastrukturę i jej codzienne utrzymanie. Dzięki transformacji technologicznej, Bank Pocztowy jest w stanie budować przewagę konkurencyjną na bardzo wymagającym rynku usług bankowych. Po raz kolejny udowadnia też swoją zwinność, którą uzyskał nie tylko dzięki odwadze osób podejmujących decyzje, ale również zaawansowaniu technologicznemu całej instytucji” – mówi Marek Młyniecpartner PwC Polska, lider Doradztwa Technologicznego w Polsce.

Bank Pocztowy od kilku lat przechodzi proces transformacji cyfrowej, którego celem jest dynamiczny rozwój na polskim rynku z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Podjęte dotychczas działania pozwoliły m.in. na wdrożenie funkcjonowania chmury obliczeniowej w kreowaniu innowacyjnych usług i produktów bankowych, oddanie do użytku karty wirtualnej oraz pierwszej w Polsce biometrycznej karty płatniczej, umożliwiającej autoryzację płatności poprzez odcisk palca. Klienci w trakcie ostatniego roku uzyskali również dostęp do aplikacji wykorzystującej biometryczną analizę twarzy podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy oraz mogą korzystać z rozwiązania „ROR na selfie”, czyli możliwości założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pomocą skanu twarzy.

ŹRÓDŁOBank Pocztowy