Badanie EY: Polscy bankierzy wśród największych optymistów w Europie pod względem oceny sytuacji gospodarczej

Perspektywy europejskiego ożywienia gospodarczego są słabsze niż w 2014 roku, ale większość przedstawicieli banków patrzy z optymizmem na sytuację finansową swojej instytucji – wynika z szóstej edycji Europejskiego Barometru Bankowości. Powszechny optymizm obecny w poprzedniej edycji zdecydowanie osłabł – zaledwie nieco ponad jedna trzecia banków oczekuje, że sytuacja gospodarcza się poprawi, a ponad jedna czwarta przewiduje pogorszenie perspektyw. Polacy znaleźli się wraz z Hiszpanami w gronie największych optymistów. Większość ankietowanych na starym kontynencie spodziewa się, że wyniki finansowe ich instytucji nieznacznie, ale jednak się poprawią mimo konieczności ciągłego dopasowywania do zmieniających się warunków regulacyjnych.

38% ankietowanych członków zarządów instytucji finansowych jest zdania, że sytuacja makroekonomiczna w 2015 poprawi się wobec 2014 roku. Z kolei 27% uważa, że ulegnie ona pogorszeniu. Bankierzy są więc  mniej optymistyczni niż w poprzedniej edycji badania, kiedy to 64% ankietowanych oczekiwało poprawy sytuacji gospodarczej.Wykres 1.jpg

Przedstawiciele członków zarządów polskich banków wraz z Hiszpanami znaleźli się w gronie największych optymistów. 62% stwierdziło, że sytuacja gospodarcza ulegnie nieznacznej poprawie a tylko 23% ankietowanych z Polski stwierdziło, że nieco się ona pogorszy. To jednak słabszy wynik niż przed rokiem, gdy w gronie optymistów znalazło się aż 92% polskich bankierów. – Polskie banki są w bardzo dobrej kondycji zarówno jeżeli chodzi o wyniki finansowe, jak i warunki gospodarcze w jakich funkcjonują. Mimo, że wynik tej edycji badania jest nieco gorszy niż ubiegłoroczny, to nadal jesteśmy w europejskiej czołówce jeśli chodzi o poziom optymizmu – tłumaczy Iwona Kozera, Partner, Szef Grupy Rynków Finansowych EY na Europę Środkową i Południową.

Przychody banków w górę

Zdaniem 56% respondentów, sytuacja finansowa ich banku poprawi lub bardzo się poprawi w ciągu następnych 12 miesięcy. To o 4 punkty procentowe mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Według ankietowanych, przychody europejskich banków wzrosną w roku 2015 przeciętnie o 3,46%, a koszty spadną o 1,57%, z kolei wskaźnik zwrotu z kapitału poprawi się o 1,62%. Segmenty, które mają szansę na najbardziej dynamiczny rozwój to zdaniem 62% badanych bankowość prywatna i wealth management. Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że wzrośnie także bankowość detaliczna i korporacyjna. Wśród polskich przedstawicieli sektora panował mniejszy optymizm co do wzrostu przychodów (mediana na poziomie 2,33%). Do tego, zdaniem polskich bankierów, w 2015 roku koszty wzrosną o 0,75%, a wskaźnik zwrotu z kapitału spadnie o 1%.

Łatwiej o kredyt dla MŚP

Ankietowani członkowie zarządów polskich banków stwierdzili, że w 2015 roku polityka kredytowania sektora MŚP będzie coraz luźniejsza. Taką opinię wyraziło 70% badanych. Dla porównania w Europie tego zdania jest 52% respondentów.Wykres 2.jpg

– Łatwiejszy dostęp do kredytów dla sektora małych i średnich firm to efekt kilku czynników. Z jednej strony ostatnie działania regulatorów również w wyniku tzw. przeglądów jakości aktywów wpłynęły na poprawę wskaźników kapitałowych i płynnościowych banków. Z drugiej, instytucje finansowe coraz częściej zwracają się w kierunku klienta biznesowego ze względu na fakt, iż ten segment rynku w Polsce jest relatywnie mniej finansowany przez banki w porównaniu do krajów strefy euro. Ponadto przedsiębiorstwa korzystając z niskich kosztów kredytów wynikających z  poziomu stóp procentowych, częściej sięgają po finansowanie zewnętrzne – mówi Iwona Kozera.

Ryzyko na agendzie

Poprawa procesów i zarządzanie ryzykiem, zdaniem polskich respondentów, będą priorytetami dla sektora bankowego w roku 2015. W skali całego kontynentu, najważniejsze będą natomiast zarządzanie ryzykiem, adekwatność kapitałowa i płynność. – Aż 71% ankietowanych w Europie wskazało, że właśnie zarządzanie ryzykiem jest obecnie numerem jeden na agendach przedstawicieli banków. To aż o 15 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Wskaźniki adekwatności i ryzyko utraty reputacji znalazły się na kolejnych pozycjach. To przede wszystkim efekt działania nadzorów i przeglądu jakości aktywów – AQR (asset quality review) w instytucjach finansowych, które w ubiegłym roku skupiły uwagę instytucji właśnie na tych kwestiach – podsumowuje Paweł Preuss, Partner Zarządzający Działem Ryzyka Finansowego, EY.

O badaniu:

Europejski Barometr Bankowości jest badaniem pokazującym sytuację makroekonomiczną i jej wpływ na sektor bankowy w Europie. W szóstej edycji wzięli udział przedstawiciele 226 banków z 11 krajów europejskich, w tym z Polski. Badanie było prowadzone w listopadzie i grudniu, a więc przed sytuacją wywołaną przez uwolnienie kursu franka szwajcarskiego. Aby badanie było ważne dla danego rynku, próba badawcza musiała obejmować członków zarządów banków, których suma aktywów stanowi co najmniej połowę aktywów całego sektora bankowego w danym kraju.

źródło: EY